Baze podataka na SIIT-u

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Nikola Todorović nikola.todorovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazivanje preko e-mail poruke.

Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Miroslav Tomić tmiroslav(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazivanje putem e-mail poruke.

nastavni plan

[BP SIIT] Odbrana projekta

Baze podataka na SIIT-u - 20. Jun 2022

Odbrana projekata iz predmeta Baze podataka na SIIT-u biće organizovana u sredu, 22.06.2022. Spisak studenata po terminima dolazaka postavljen je u prethodnoj objavi: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/7317

Potrebno je da projekat pošaljete asistentu nadležnom za grupu kojoj ste dodeljeni na navedenom spisku:
Grupa 1 - Gergelj Kiš
Grupa 2 - Nikola Todorović
Grupa 3 - Marko Vještica
Grupa 4 - Miroslav Tomić
Grupa 5 - Aleksandar Hadžibabić

Obaveštenje za studente SIITa za predmet Baze podataka

Baze podataka na SIIT-u - 19. Jun 2022

U junskom roku zvršni ispit moćiće da se polaže i pismeno i usmeno pod uslovima koje smo dogovorili na početku godine. 

[BP SIIT] Odbrana projekata - raspored studenata

Baze podataka na SIIT-u - 18. Jun 2022

U prilogu se nalazi spisak studenata po terminima za odbranu projekata iz predmeta Baze podataka na SIIT-u. 

Obaveštenje za studente SIIT-a za predmet Baze podataka

Baze podataka na SIIT-u - 15. Jun 2022

 Za sve studente koji nisu odbranili predmetni zadatak odbrana će biti organizovana u četvrtak posle predavanja, 16.6.2022. od 15h. Termini se zauzimaju na 20 minuta. 
Termine obeležiti u file-u sa već oformljenim grupama:

[BP SIIT] Rezultati drugog testa, grupa 2

Baze podataka na SIIT-u - 5. Jun 2022

[BP SIIT] Rezultati drugog testa, Grupa 5

Baze podataka na SIIT-u - 5. Jun 2022

U prilogu se nalaze rezultati EER testa iz predmeta Baze podataka na SIIT-u, grupa 5.

[BP SIIT] Rezultati drugog testa, Grupa 4

Baze podataka na SIIT-u - 4. Jun 2022

U prilogu se nalaze rezultati EER testa iz predmeta Baze podataka na SIIT-u, Grupa 4.

Obaveštenje za studente SIIT-a za predmet Baze podataka

Baze podataka na SIIT-u - 3. Jun 2022

Za sve studente koji nisu odbranili predmetni zadatak odbrana će biti organizovana u ponedeljak, 6.6.2022. od 13h. Termini se zauzimaju na 20 minuta. Termini se mogu zauzimati do 16h. Ukoliko ostanu grupe bez termina biće dodati novi termini odbrane za četvrtak.
Termine obeležiti u file sa već oformljenim grupama:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXe6ae7mupJet0Sw44wAxlZqZ-j61FDz...

[BP SIIT] Rezultati drugog testa, Grupa 1

Baze podataka na SIIT-u - 3. Jun 2022

U prilogu se nalaze rezultati EER testa iz predmeta Baze podataka na SIIT-u, Grupa 1.

[BP SIIT] Rezultati drugog testa, Grupa 3

Baze podataka na SIIT-u - 1. Jun 2022

U prilogu se nalaze rezultati EER testa iz predmeta Baze podataka na SIIT-u, Grupa 3.

[BP SIIT] Zadatak 2 - EER

Baze podataka na SIIT-u - 28. Maj 2022

U 11. nedelji vežbi (1. - 3. jun) biće održan test iz EER modelovanja u terminima vežbi. Studenti bi trebalo da prisustvuju testu u grupi kojoj pripadaju.
 
Za studente koji ponovo polažu predmet biće organizovan termin polaganja testa 1. juna od 8:45 u MI A2-2. U prilogu se nalazi spisak studenata koji su se prijavili za polaganje testova. Ukoliko se ne nalazite na navedenom spisku, potrebno je da se javite asistentu Marku Vještici do 30. maja sa informacijom koje testove polažete.

Obaveštenje za studente SIIT-a predmet Baze podataka

Baze podataka na SIIT-u - 27. Maj 2022

Poslednji rok za predaju specifikacije i dijagrama je sreda 1.6.2022. godine.
Pri predaji voditi računa o načinu imenovanja file-ova.
Takođe, na početku svake specifikacije treba da stoje imena članova tima koji su radili zadatak.
Termin odbrane za sve one koji nisu odbranili zadatak biće naknadno dogovoren.

Obaveštenje za studente SIIT-a za predmet Baze podataka

Baze podataka na SIIT-u - 18. Maj 2022

Poslednji rok za predaju predmetnog zadatka sa predavanja predmeta Baze podataka (specifikacija za izabrani sistem i odgovarajući ER model) je 23.5.2022. godine. Specifikacija treba da bude napisana u MS Word-u, a ER model može biti čitko nacrtan na papiru i uslikan. U nazivu file-ova treba da stoji grupa za vežbe i naziv tima (na pr. Grupa1Tim2.doc ili Grupa1Tim2.jpg).

[BP SIIT] Rezultati prvog testa, grupa 5

Baze podataka na SIIT-u - 17. Maj 2022

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze rezultati testa iz SQL-a.

Studenti koji žele uvid u radove treba da se jave Aleksandru Hadžibabiću na email.

[BP SIIT] Rezultati prvog testa, grupa 4

Baze podataka na SIIT-u - 15. Maj 2022

Poštovani studenti u prilogu se nalaze rezultati testa iz SQL- a.

Studenti koji žele uvid u radove treba da se jave asistentu Miroslavu Tomiću na email.

[BP SIIT] Rezultati prvog testa, grupa 1

Baze podataka na SIIT-u - 13. Maj 2022

 

[BP SIIT] Rezultati prvog testa, grupa 2

Baze podataka na SIIT-u - 13. Maj 2022

[BP SIIT] Rezultati prvog testa, studenti koji ponovo polažu predmet

Baze podataka na SIIT-u - 10. Maj 2022

U prilogu se nalaze rezultati SQL testa iz predmeta Baze podataka na SIIT-u za studente koji ponovo polažu predmet.

Studenti koji žele uvid u radove trebalo bi da se obrate asistentu Marku Vještici putem email adrese.

[BP SIIT] Rezultati prvog testa, Grupa 3

Baze podataka na SIIT-u - 10. Maj 2022

U prilogu se nalaze rezultati SQL testa iz predmeta Baze podataka na SIIT-u, Grupa 3.

[BP SIIT] Zadatak 1 - SQL

Baze podataka na SIIT-u - 22. April 2022

U 7. nedelji vežbi (4. - 6. maj) biće održan test iz SQL-a u terminima vežbi. Studenti bi trebalo da prisustvuju testu u grupi kojoj pripadaju. U prilogu se nalazi spisak studenata raspoređenih po grupama.