Obaveštenje

Sistemi baza podataka - 9. April 2014

Test na predavanjima iz predmeta Sistemi baza podataka biće održan u utorak 29.04.2014. godine u terminu predavanja

Zadatak 1 - SQL SELECT naredba - rezultati za sve grupe

Struktura i organizacija baza podataka - 9. April 2014

Zadatak 1 - SQL SELECT naredba - rezultati za termine G1 i G4

Struktura i organizacija baza podataka - 9. April 2014

 

Priprema za Test12

Arhitektura Računara E3 - 8. April 2014

Zadaci za pripremu za Test12 zajedno sa rešenjima nalaze se u repozitorijumu:
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/503

Prvi parcijalni ispit

Arhitektura Računara E3 - 7. April 2014

Prvi parcijalni ispit obuhvata glave 1., 2., 3. i 4.

Obavestenje o prvom parcijalnom ispitu

Operativni sistemi - 7. April 2014

 Prvi parcijalni ispit iz OS obuhvatice sledece glave iz knjige: 1,2,3,4,5,6 i 7.

Rezultati prvog kolokvijuma

Objektno orijentisano programiranje - 7. April 2014

 

Rad testa u drugom terminu

Arhitektura Računara E3 - 7. April 2014

Studenti koji iz bilo kog razloga ne mogu da rade test u svom terminu, mogu raditi test u drugom terminu ISKLJUČIVO ukoliko se zamene sa nekim drugim studentom iz tog termina. Ovo važi za SVE termine, bez obzira na zvaničan broj studenata u njima. Ukoliko se desi da u neki termin dođe više od 32 studenta, prednost imaju studenti koji su po spisku u tom terminu.

Studenti sa nadoknada moraju raditi test u svom terminu i ovaj termin se ne može koristiti za zamene.

E1 stari studenti koji su prijavili polaganje preko kolokvijuma

Programski jezici i strukture podataka - 7. April 2014

Velika provera, za stare studente, će se održati 14.04.2014. u 9:00 u laboratoriji MI A21, na mašinskim institutima.
Srđan Popov

Rezultati T12

Operativni sistemi - 6. April 2014

U prilogu se nalaze rezultati T12.

Mole se studenti:

e12170, Velibor Stančič (10 bodova)
e13735, Đorđe Marković (1 bod)

da regulišu svoj status sa studentskom službom pošto ih nema na spisku studenata koji je nama služba poslala.
 
Pregledanje radova će biti obavljeno u sledećim terminima:

Grupe ponedeljak u 10:30h, sreda u 7h i sreda u 10:30h - gledaće radove u ponedeljak 7. aprila u 14h, TMD 9C. (ako ne mogu tada nek se jave na mail: bogdan.sataric@gmail.com)

Uputstvo za podesavanje okruzenja

Struktura i organizacija baza podataka - 1. April 2014

Materijali za vežbe

Struktura i organizacija baza podataka - 1. April 2014

Zamena tema na vežbama

Arhitektura Računara E3 - 28. Mart 2014

U narednoj nedelji (koja počinje 03.04), na vežbama će se raditi glava 6, Sistemski pozivi, a tek nakon toga (u nedelji koja počinje 10.04) glava 5, Potprogrami.