Rezultati dodatnog testa za grupe 3, 4 i 6

Programski jezici i strukture podataka - 17. Jun 2014

Konačni rezultati nakon popravnog testa - ESI - ispravka

Arhitektura Računara E3 - 16. Jun 2014

U dodatku se nalaze konačni rezultati nakon popravnog testa za smer ESI.

Upis ocena će biti organizovan 18.06.2014. u TMD018 u 13:00h.

Za upis ocene nije neophodno lično prisustvo. Prilikom upisa ocena se poništavaju parcijalni ispiti za one koji nisu zadovoljni svojim rezultatima. Time se poništavaju bodovi osvojeni na parcijalnim ispitima i stiče pravo izlaska na jedan integralni ispit.

Za ozvaničavanje ocene u nekom ispitnom roku neophodno je prijaviti ispit u Studentskoj službi za pomenuti rok.

Konačni rezultati nakon popravnog testa - E2

Arhitektura Računara E3 - 16. Jun 2014

U dodatku se nalaze konačni rezultati nakon popravnog testa za smer E2.

Upis ocena će biti organizovan 18.06.2014. u TMD018 u 11:00h.

Za upis ocene nije neophodno lično prisustvo. Prilikom upisa ocena se poništavaju parcijalni ispiti za one koji nisu zadovoljni svojim rezultatima. Time se poništavaju bodovi osvojeni na parcijalnim ispitima i stiče pravo izlaska na jedan integralni ispit.

Za ozvaničavanje ocene u nekom ispitnom roku neophodno je prijaviti ispit u Studentskoj službi za pomenuti rok.

Rezultati popravnog kolokvijuma i konacni rezultati

Operativni sistemi - 16. Jun 2014

U prilogu se nalaze rezultati popravnog kolokvijuma kao i spisak sa konacnim ocenama. Pregled radova sa popravnog ce biti 17.06 u 11h, TMD9C za studente koji su radili popravni u terminu od 10:30h. Pregled radova za studente koji su radili popravni u terminu od 14h, ce biti istog dana u 13:30h, TMD16B.

Popravni zadatak

Struktura i organizacija baza podataka - 16. Jun 2014

Popravni zadatak će se održati u četvrtak, 19.6.2014, u 9h, u laboratoriji MI A2-2.

Rezultati popravnog testa

Arhitektura Računara E3 - 15. Jun 2014

U dodatku se nalaze rezultati popravnog testa. Uvid u radove se može obaviti:
- za studente koji su test radili u A2-1, u ponedeljak 16.06.2014. u 10h, TMD018
- za studente koji su test radili u TMD018, u ponedeljak 16.06.2014. u 12h, TMD018

Spiskovi za popravni test

Arhitektura Računara E3 - 14. Jun 2014

U dodatku se nalaze spiskovi za popravni test koji će se održati u nedelju 15.06.2014., a po sledećem rasporedu:

- studenti sa spiska SpisakPopravni-ESI rade popravni test u 07:00 u učionici TMD018
- studenti sa spiska SpisakPopravni-E2 od rednog broja 1 do rednog broja 32 rade popravni test u 07:00 u učionici MI A2-1
- studenti sa spiska SpisakPopravni-E2 od rednog broja 33 do rednog broja 64 rade popravni test u 10:30 u učionici MI A2-1

Rezultati dodatnog testa za grupu 5 (TPG5)

Programski jezici i strukture podataka - 14. Jun 2014

Rezultati testa popravnog za grupu dodatnu (održanog 14.06.2014)

Programski jezici i strukture podataka - 14. Jun 2014

Uvid u radove u redovnom terminu konsultacija.

Program praksi i doktorskih studija

Obaveštenja - 14. Jun 2014

Skrećemo pažnju studentima na zanimljiv program praksi koje nudi EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne). Za 2014. godinu je kasno za prijavu, ali zainteresovani se mogu pripremiti za ciklus prijave u 2015. godini. Detalji se mogu pronaći na:

http://ic.epfl.ch/SummerAtEPFL

Takođe skrećemo pažnju na mogućnost doktorskih studija na Imperial Univerzitetu u Londonu. Detalji se nalaze na:

http://wp.doc.ic.ac.uk/theinis/jobs/

Spisak studenata za popravni (po grupama) i termini

Operativni sistemi - 14. Jun 2014

U prilogu se nalaze spiskovi studenata za sutrasnji popravni kolokvijum.

Studenti iz prve grupe (32 studenta) radice popravni u 10:30h, TMD18, a iz druge grupe (20 studenata) radice kolokvijum u 14h,TMD18.

Ocekuje se da svako dodje u svoju grupu i premestanje iz grupe u grupu nece biti dozvoljeno. Dalje prijave za popravni se vise ne primaju.

Takodje vise se ne moze otkazati dolazak na popravni, pa ce se onome ko ne dodje racunati da je dobio 0 poena iz provere koju je ponistio.

Rezultati testa 6 za grupe 3 i 6

Programski jezici i strukture podataka - 13. Jun 2014

Rezultati testa 6 za grupu 5 (T6G5)

Programski jezici i strukture podataka - 13. Jun 2014

Termini usmenih ispita - BP, BP2, BP1, ISM, SBP, SSP

Baze podataka 2 - 13. Jun 2014

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti organizovano u sledećim terminima:

  •  sreda, 25. 06. 2014. od 12h
  •  sreda, 02. 07. 2014.
  •  sreda, 09. 07. 2014.

Rezultati testa 6 za grupu 4 (T6G4)

Programski jezici i strukture podataka - 12. Jun 2014