Programski Prevodioci

osnovni podaci

Nastavnici:
Dunja Vrbaški dunja.vrbaski(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Marijana Matkovski marijanamatkovski(AT)uns.ac.rs

Helena Anišić hanisic(AT)uns.ac.rs

Aleksa Stojić aleksa.stojic19(AT)uns.ac.rs

Predrag Despotović despot(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 5
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2

Sadržaj predmeta:
Zadatak programskih prevodilaca, Vrste programskih jezika i prevodilaca, Formalni jezici, gramatike i automati, Leksička, sintaksna i semantička analiza, Generisanje (među)koda, Upravljanje memorijom i tabela simbola, Optimizacija (među)koda, Tipovi, Interpretacija međukoda, Struktura prevodilaca, Generatori prevodilaca.

[PP] SIIT - Obaveštenje za stare studente

Programski Prevodioci - 23. Februar 2021

Studenti koji su prijavili ponovno slušanje predmeta
Predavanja i vežbe se slušaju online (Teams) i polaže se po pravilima koja važe za ovaj semestar.  
 
Studenti koji su prijavili polaganje preko kolokvijuma

[PP] IN E2 - Februarski rok rezultati

Programski Prevodioci - 20. Februar 2021

Aktuelno stanje bodova možete videti na sledećem linku: Rezultati.

[PP] IN E2 - Februarski rok

Programski Prevodioci - 17. Februar 2021

Raspored polaganja u februarskom roku se nalazi na sledećem linku: Raspored

Zbog zahteva velikog broja studenata uvid u radove i usmeni će biti održan u petak 19.02., popodne. Studenti koji žele da dođu na usmeni ili uvid u radove je potrebno da se jave odmah nakon ispita. Ukoliko neko ipak želi da dođe na uvid ili usmeni u ponedeljak 22.02. molimo da to posebno naglasi.

[PP] PSI - Februarski rok rezultati

Programski Prevodioci - 17. Februar 2021

Aktuelno stanje bodova možete videti na sledećem linku: Rezultati.

Studenti koji žele ponovo da izađu na ispit je potrebno da to jave najkasnije do petka 19.02. do 21h.

[PP - PSI] Februarski rok

Programski Prevodioci - 15. Februar 2021

Raspored polaganja u februarskom roku se nalazi na sledećem linku: Raspored. Usmeni će biti održan u petak 19.02. ili u ponedeljak 22.02, tačan termin će biti poznat u sredu.

[PP] Aktuelno stanje bodova

Programski Prevodioci - 11. Februar 2021

Na sledećem linku se nalazi aktuelno stanje bodova i ocena nakon popravnih i usmenih: Rezultati.
Studenti kod kojih nisu promenjeni predispitni bodovi nisu položili popravni.

[PP] Raspored za usmeni

Programski Prevodioci - 8. Februar 2021

 Raspored za usmeni 09.02. se nalazi na sledećem linku: Raspored

[PP - Stari] Januar - rezultati

Programski Prevodioci - 5. Februar 2021

Na sledećem linku se nalaze rezultati za studente koji samo polažu ili su prijavili polaganje ispita preko kolokvijuma: rezultati.

Upis ocena u indeks će biti organizvan naknadno, ukoliko bude bilo potrebe, ocena će svakako biti prosleđena službi.

Za uvid u radove javiti se Dunji Vrbaški.

[PP - PSI] Januarski rok

Programski Prevodioci - 29. Januar 2021

Raspored za polaganje ispita u januarskom ispitnom roku se nalazi na platformi Teams. Stari studenti koji su prijavili i polagali predispitne obaveze preko kolokvijuma polažu 01.02.2021. u 16:00h u laboratoriji MI A2-3.

[PP] Popravni

Programski Prevodioci - 28. Januar 2021

Popravni će biti održan 04.02.2021. Sve informacije i spiskovi za prijavu se nalaze na Teams platformi. Studenti prethodnih generacija koji su polagali preko kolokvijuma, ostvarili manje od 36 bodova i žele da rade popravni treba da se prijave mailom ili porukom preko Teams-a.

[PP - STARI Studenti] Rezultati

Programski Prevodioci - 26. Januar 2021

Na sledećem linku se nalazi rezultati za stare studente koji su polagali ispit preko kolokvijuma 23.01 i 25.01.: Rezultati.

Studenti koji nisu ostvarili 36 predispitnih bodova nemaju prava izlaska na ispit.

Za sva pitanja se obratiti Dunji Vrbaški.

[PP - RA, PSI, IN] Rezultati predispitnih obaveza

Programski Prevodioci - 22. Januar 2021

 Poštovani, 

Rezultati predispitnih obaveza se nalaze na Teams-u.

Srdačan pozdrav! 

[PP] Polaganje predispitnih: stari studenti i nadoknada

Programski Prevodioci - 19. Januar 2021

Raspored polaganja za studente koji su na službi prijavili polaganje preko kolokvijuma kao i za studente koji su bili sprečeni da dođu 09.01. će biti održano 23.01. u učionici NTP-317. Raspored polaganja se nalazi na sledećem linku: Raspored

[PP] Polaganje predispitnih obaveza

Programski Prevodioci - 30. Decembar 2020

Redovni studenti i studenti koji ponovo slušaju predmet

Polaganje će biti realizovano u sledećim terminima:

E2:  09.01.2021. (MI A2-1 / MI A2-3) 
IN:  10.01.2021. (MI A2-1)
PSI: 16.01.2021. (MI A2-1 / MI A2-3)

Sve detaljne informacije o polaganju i raspored polaganja se nalaze na Teams-u.

Studenti koji su prijavili polaganje preko kolokvijuma

Termin ostaje isti (23.01.2021, NTP 317), a raspored polaganja će biti objavljen u januaru.

[PP] Obaveštenje za stare studente

Programski Prevodioci - 26. Novembar 2020

Poštovani studenti, 
Kolokvijum za studente koji su prijavili polaganje predmeta preko kolokvijuma održaće se 23.01.2021. u učionici NTP-317.

Molimo Vas da pratite obaveštenja, pošto može doći do promene termina u zavisnosti od epidemiloške situacije.

[PP] Predaja projekta i termin odbrane

Programski Prevodioci - 26. Novembar 2020

 Poštovani studenti, 

Na osnovu trenutnog rasporeda, odbrane predmetnog projekta će biti održane:

  • IN - 09.01.2021. u učionici MI A2-1
  • RA - 16.01.2021. u učionicama MI A2-1 i NTP-317
  • PSI - 17.01.2021. u učionicama MI A2-1 i NTP-317

Završen projekat je potrebno predati do 03.01.2021. u 23:59. 

[PP] Obaveštenje za stare studente

Programski Prevodioci - 13. Oktobar 2020

Studenti koji imaju potpis i položene predispitne obaveze (>=36 bodova)
Završni ispit se može polagati u bilo kom roku na osnovu gradiva koje ste obrađivali tokom slušanja predmeta. Predispitni bodovi važe dve školske godine odnosno tri semestra nakon semestra u kom ste slušali predmet. 

Studenti koji su prijavili ponovno slušanje predmeta
Predavanja i vežbe se slušaju online (Teams) i polaže se po pravilima koja važe za ovaj semestar.  

[PP] Rezultati - Oktobar

Programski Prevodioci - 25. Septembar 2020

Rezultati ispita se nalaze na sledećem linku 

[PP] Rezultati - Septembar

Programski Prevodioci - 11. Septembar 2020

 Rezultati ispita se nalaze na sledećem linku >>PP SEP<<

[PP] Rezultati - Avgust

Programski Prevodioci - 29. Avgust 2020

Rezultati ispita su na sledećem linku >>PP AVG<<