Programski Prevodioci

osnovni podaci

Nastavnici:
Dunja Vrbaški dunja.vrbaski(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Olja Miljatović olja.miljatovic(AT)uns.ac.rs

Marijana Matkovski marijanamatkovski(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 5
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2

Sadržaj predmeta:
Zadatak programskih prevodilaca, Vrste programskih jezika i prevodilaca, Formalni jezici, gramatike i automati, Leksička, sintaksna i semantička analiza, Generisanje (među)koda, Upravljanje memorijom i tabela simbola, Optimizacija (među)koda, Tipovi, Interpretacija međukoda, Struktura prevodilaca, Generatori prevodilaca.

[PP - Stari] Januar - rezultati

Programski Prevodioci - 5. Februar 2021

Na sledećem linku se nalaze rezultati za studente koji samo polažu ili su prijavili polaganje ispita preko kolokvijuma: rezultati.

Upis ocena u indeks će biti organizvan naknadno, ukoliko bude bilo potrebe, ocena će svakako biti prosleđena službi.

Za uvid u radove javiti se Dunji Vrbaški.

[PP - PSI] Januarski rok

Programski Prevodioci - 29. Januar 2021

Raspored za polaganje ispita u januarskom ispitnom roku se nalazi na platformi Teams. Stari studenti koji su prijavili i polagali predispitne obaveze preko kolokvijuma polažu 01.02.2021. u 16:00h u laboratoriji MI A2-3.

[PP] Popravni

Programski Prevodioci - 28. Januar 2021

Popravni će biti održan 04.02.2021. Sve informacije i spiskovi za prijavu se nalaze na Teams platformi. Studenti prethodnih generacija koji su polagali preko kolokvijuma, ostvarili manje od 36 bodova i žele da rade popravni treba da se prijave mailom ili porukom preko Teams-a.

[PP - STARI Studenti] Rezultati

Programski Prevodioci - 26. Januar 2021

Na sledećem linku se nalazi rezultati za stare studente koji su polagali ispit preko kolokvijuma 23.01 i 25.01.: Rezultati.

Studenti koji nisu ostvarili 36 predispitnih bodova nemaju prava izlaska na ispit.

Za sva pitanja se obratiti Dunji Vrbaški.

[PP - RA, PSI, IN] Rezultati predispitnih obaveza

Programski Prevodioci - 22. Januar 2021

 Poštovani, 

Rezultati predispitnih obaveza se nalaze na Teams-u.

Srdačan pozdrav! 

[PP] Polaganje predispitnih: stari studenti i nadoknada

Programski Prevodioci - 19. Januar 2021

Raspored polaganja za studente koji su na službi prijavili polaganje preko kolokvijuma kao i za studente koji su bili sprečeni da dođu 09.01. će biti održano 23.01. u učionici NTP-317. Raspored polaganja se nalazi na sledećem linku: Raspored

[PP] Polaganje predispitnih obaveza

Programski Prevodioci - 30. Decembar 2020

Redovni studenti i studenti koji ponovo slušaju predmet

Polaganje će biti realizovano u sledećim terminima:

E2:  09.01.2021. (MI A2-1 / MI A2-3) 
IN:  10.01.2021. (MI A2-1)
PSI: 16.01.2021. (MI A2-1 / MI A2-3)

Sve detaljne informacije o polaganju i raspored polaganja se nalaze na Teams-u.

Studenti koji su prijavili polaganje preko kolokvijuma

Termin ostaje isti (23.01.2021, NTP 317), a raspored polaganja će biti objavljen u januaru.

[PP] Obaveštenje za stare studente

Programski Prevodioci - 26. Novembar 2020

Poštovani studenti, 
Kolokvijum za studente koji su prijavili polaganje predmeta preko kolokvijuma održaće se 23.01.2021. u učionici NTP-317.

Molimo Vas da pratite obaveštenja, pošto može doći do promene termina u zavisnosti od epidemiloške situacije.

[PP] Predaja projekta i termin odbrane

Programski Prevodioci - 26. Novembar 2020

 Poštovani studenti, 

Na osnovu trenutnog rasporeda, odbrane predmetnog projekta će biti održane:

  • IN - 09.01.2021. u učionici MI A2-1
  • RA - 16.01.2021. u učionicama MI A2-1 i NTP-317
  • PSI - 17.01.2021. u učionicama MI A2-1 i NTP-317

Završen projekat je potrebno predati do 03.01.2021. u 23:59. 

[PP] Obaveštenje za stare studente

Programski Prevodioci - 13. Oktobar 2020

Studenti koji imaju potpis i položene predispitne obaveze (>=36 bodova)
Završni ispit se može polagati u bilo kom roku na osnovu gradiva koje ste obrađivali tokom slušanja predmeta. Predispitni bodovi važe dve školske godine odnosno tri semestra nakon semestra u kom ste slušali predmet. 

Studenti koji su prijavili ponovno slušanje predmeta
Predavanja i vežbe se slušaju online (Teams) i polaže se po pravilima koja važe za ovaj semestar.  

[PP] Rezultati - Oktobar

Programski Prevodioci - 25. Septembar 2020

Rezultati ispita se nalaze na sledećem linku 

[PP] Rezultati - Septembar

Programski Prevodioci - 11. Septembar 2020

 Rezultati ispita se nalaze na sledećem linku >>PP SEP<<

[PP] Rezultati - Avgust

Programski Prevodioci - 29. Avgust 2020

Rezultati ispita su na sledećem linku >>PP AVG<<

[PP] Rezultati - JUL

Programski Prevodioci - 24. Jul 2020

Rezultati ispita su na sledećem linku >>PP JUL<<
Ocena će svakako biti prosleđena sledeće nedelje pa ne morate dolaziti na upis. Potpise takođe možete uzeti u septembru. Ukoliko ipak želite da to sad uradite možete doći u ponedeljak 27.07 u 9.30 u učionicu 109.

[PP] Raspored polaganja - JUL

Programski Prevodioci - 17. Jul 2020

Raspored polaganja za sve smerove možete pogledati ovde: >>PP JUL<<

[PP] Upis ocena

Programski Prevodioci - 15. Jul 2020

Upis ocena će biti održan u petak 17.07 u 9.30h u učionici 312. 
Studentima koji su zadovoljni osvojenim poenima i predloženom ocenom će ocena svakako biti prosleđena na studentsku službu.
Molimo studente da se pridržavaju svih mera zaštite bez nepotrebnog zadržavanja u hodniku.

[PP] Rezultati - JUN

Programski Prevodioci - 6. Jul 2020

Rezultati ispita su u nastavku i na SOVA platformi. 

Upis ocena će biti sledeće nedelje, a tačan datum ćemo javiti naknadno. Ukoliko neko želi da poništi ocenu potrebno je da se javi do tada.
 

Raspored polaganja - JUN

Programski Prevodioci - 3. Jul 2020

Raspored polaganja za sve smerove možete pogledati ovde: >>PP JUN<<

Upis ocena za aprilski rok

Programski Prevodioci - 17. Jun 2020

 Upis ocena će biti u petak 19.06 u 10h, učionica 109.

Rezultati

Programski Prevodioci - 10. Jun 2020

Rezultati svih predispitnih obaveza su u prilogu i na SOVA platformi.
Studenti koji imaju više od 35 bodova imaju pravo da prijave ispit.
Napominjemo ponovo, ispit prijavljujete tek u junskom roku.
 
Za uvid u radove se obratite mailom:
 
- zadatak termini: MI A2-1 (11.15h), MI A2-3 (09.00 i 11.15h)- Jovana Jovanović
- zadatak termini: MI A2-1 (09.00 i 13.30h), MI A2-3 (13.30h) - Bojan Stipić
- testovi: Dunja Vrbaški