Uvod u baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Milan Čeliković milancel(AT)uns.ac.rs

Vladimir Dimitrieski dimitrieski(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Sanja Špica sanjaspica(AT)uns.ac.rs

Miroslav Tomić tmiroslav(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazivanje putem e-mail poruke.

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Vladimir Jovanović jovanovic.vladimir(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

[UBP] Test 4 - OP

Uvod u baze podataka - 25. Decembar 2023

U prilogu se nalazi spisak studenata po grupama i terminima za polaganje testa iz OP iz predmeta Uvod u baze podataka u periodu od 15.1.2024. do 20.1.2024. Studenti koji ponovo polažu predmet raspoređeni su po grupama i dodatnim terminima za polaganje testa. Usled ograničenog broja mesta u laboratorijama, studenti su u obavezi da dolaze u predviđene termine polaganja testa.

[UBP PR] Rezultati testa ADO.NET - grupa 5

Uvod u baze podataka - 25. Decembar 2023

U prilogu se nalaze rezultati testa iz ADO.NET za grupu 5.
Za sva dodatna pitanja pišite na mejl: sanjaspica@uns.ac.rs

[UBP] Rezultati .NET - Grupa 2

Uvod u baze podataka - 24. Decembar 2023

U prilogu se nalaze rezultati testa iz .NET za grupu 2 iz predmeta Uvod u baze podataka. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[UBP] Rezultati zadatka 3 - grupa 3

Uvod u baze podataka - 24. Decembar 2023

 Poštovani studenti, u prilogu obaveštenja se nalaze rezultati zadatka 3 (ADO.NET) za grupu 6. Za uvid u radove javiti se asistentkinji Jeleni Hrnjak na mejl ili zatražiti uvid u terminu sledećih vežbi.

[UBP] Rezultati ADO.NET- Grupa 9 i stari studenti

Uvod u baze podataka - 23. Decembar 2023

  U prilogu se nalaze rezultati testa iz ADO.NET-a za grupu 9 i stare studente iz predmeta Uvod u baze podataka.

[UBP] Rezultati Zadatka 3 - Grupe 1 i 4

Uvod u baze podataka - 22. Decembar 2023

 U prilogu se nalaze rezultati zadatka 3 za grupe 1 i 4 iz predmeta Uvod u baze podataka. Studenti koji su označeni plavom bojom mogu obratiti se asistentu Jeleni Hrnjak za uvid u radove putem email poruke. Studenti koji su označeni zelenom bojom mogu se obratiti asistentu Vladimiru Jovanoviću za uvid u radove putem email poruke.

[UBP] Obaveštenje za studente koji polažu Test 3 u subotu

Uvod u baze podataka - 22. Decembar 2023

Dva termina polaganja trećeg testa iz predmeta Uvod u baze podataka za studente koji ponovo polažu predmet (subota 23.12.2023. od 9.00), biće pomerena za pola sata, odnosno održana sa početkom u 9.30. Raspored dolazaka studentata i laboratorije ostaju nepromenjeni.

[UBP PR] Rezultati testa ADO.NET - grupa 8

Uvod u baze podataka - 22. Decembar 2023

U prilogu se nalaze rezultati testa iz ADO.NET za grupu 8.
Za sva dodatna pitanja pišite na mejl: sanjaspica@uns.ac.rs

[UBP] Rezultati Z3 - Grupa 7

Uvod u baze podataka - 20. Decembar 2023

Poštovani studenti u prilogu se nalaze rezultati zadatka 3. Za uvid u radove javiti se asistentu na email.

[UBP PR] Rezultati testa iz EER - grupa 5

Uvod u baze podataka - 13. Decembar 2023

U prilogu se nalaze rezultati testa EER-a za grupu 5.
Za sva dodatna pitanja pišite na mejl: sanjaspica@uns.ac.rs

[UBP] Rezultati EER - Grupa 9 i stari studenti

Uvod u baze podataka - 11. Decembar 2023

 U prilogu se nalaze rezultati testa iz EER-a za grupu 9 i stare studente iz predmeta Uvod u baze podataka. Za uvid u radove obratiti se asistentu Vladimiru Jovanoviću putem email poruke.

[UBP] Test 3 - .NET (dodata napomena)

Uvod u baze podataka - 10. Decembar 2023

Napomena: Redovne grupe studenata rade test u terminu vežbi u sedmici od 18. do 22. decembra, osim termina koji su posebno navedeni u priloženom spisku.

[UBP] Rezultati Zadatka 2 - Grupe 1 i 4

Uvod u baze podataka - 10. Decembar 2023

 U prilogu se nalaze rezultati testa iz EER-a za grupa 1 i 4 iz predmeta Uvod u baze podataka. Za uvid u radove grupe A obratiti se asistentu Jeleni Hrnjak, putem email poruke. Za uvid u radove grupe B obratite se asistentu Vladimiru Jovanoviću putem email poruke.

[ISiBP] Rezultati SQL zadatka

Uvod u baze podataka - 10. Decembar 2023

 U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati SQL testa. Za uvid u radove javiti se asistentima Marku Vještici (grupa 1) i asistentkinji Jeleni Hrnjak (grupe 2,3 i studenti koji ponovo polažu predmet).

[UBP] Grupa 6 - Termin nadoknade

Uvod u baze podataka - 10. Decembar 2023

Termin vežbi iz predmeta Uvod u baze podataka za Grupu 6 planiran za 19.12.2023. biće nadoknađen u subotu 16.12.2023. od 9.00 u laboratoriji AR 3.

[UBP] Rezultati EER - Grupa 2

Uvod u baze podataka - 10. Decembar 2023

U prilogu se nalaze rezultati testa iz EER-a za grupu 2 iz predmeta Uvod u baze podataka. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[UBP] Rezultati EER - Grupa 7

Uvod u baze podataka - 9. Decembar 2023

Poštovani studenti u prilogu se nalaze rezultati zadatka 2. Za uvid u radove javiti se asistentu na email.

[UBP PR] Rezultati testa iz EER - grupa 8

Uvod u baze podataka - 7. Decembar 2023

U prilogu se nalaze rezultati testa EER-a za grupu 8.
Za sva dodatna pitanja pišite na mejl: sanjaspica@uns.ac.rs

[UBP] Rezultati EER - Grupa 6

Uvod u baze podataka - 6. Decembar 2023

U prilogu se nalaze rezultati testa iz EER-a za grupu 6 iz predmeta Uvod u baze podataka. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[UBP] Rezultati ER zadatka - grupa 3

Uvod u baze podataka - 5. Decembar 2023

Poštovani studenti, u prilogu se nalaze rezultati testa iz ER modela za grupu 3.