Uvod u baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Milan Čeliković milancel(AT)uns.ac.rs

Vladimir Dimitrieski dimitrieski(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Sanja Špica sanjaspica(AT)uns.ac.rs

Miroslav Tomić tmiroslav(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazivanje putem e-mail poruke.

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Vladimir Jovanović jovanovic.vladimir(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

[UBP] Test 2 - EER

Uvod u baze podataka - 28. Novembar 2023

U prilogu se nalazi spisak studenata po grupama za polaganje testa iz EER-a iz predmeta Uvod u baze podataka. Studenti koji ponovo polažu predmet raspoređeni su po grupama za polaganje testa. Usled ograničenog broja mesta u laboratorijama, studenti su u obavezi da dolaze u predviđene termine polaganja testa. Potrebno je da svi studenti provere da li se nalaze na spisku za polaganje testa i ukoliko nisu navedeni na spisku da se jave asistentu Marku Vještici najkasnije do 1.12.2023.

[UBP PR] Rezultati SQL zadatka - grupa 9 i stari studenti

Uvod u baze podataka - 24. Novembar 2023

U prilogu se nalaze rezultati testa iz SQL-a za grupu 9 i stare studente iz predmeta Uvod u baze podataka. Za uvid u radove javiti se asistentu putem email poruke.

[UBP PR] Rezultati SQL zadatka - grupa 5

Uvod u baze podataka - 23. Novembar 2023

U prilogu se nalaze rezultati SQL testa za grupu 5.
Za sva dodatna pitanja pišite na mejl: sanjaspica@uns.ac.rs

[UBP] Rezultati SQL - Grupa 7

Uvod u baze podataka - 20. Novembar 2023

U prilogu se nalaze rezultati testa iz SQL-a za grupu 7 iz predmeta Uvod u baze podataka. Za uvid u radove javiti se asistentu putem email poruke.

[UBP] Rezultati SQL zadatka - grupa 8

Uvod u baze podataka - 20. Novembar 2023

U prilogu se nalaze rezultati SQL testa za grupu 8.
Za sva dodatna pitanja pišite na mejl: sanjaspica@uns.ac.rs

[UBP] Rezultati SQL - Termin za studente koji ponovo polažu predmet

Uvod u baze podataka - 18. Novembar 2023

U prilogu se nalaze rezultati testa iz SQL-a za studente koji ponovo polažu predmet Uvod u baze podataka, termin 16. novembar od 17:00. Za uvid u radove obratiti se asistentu Marku Vještici putem email poruke.

[UBP] Rezultati SQL - Grupa 2

Uvod u baze podataka - 18. Novembar 2023

U prilogu se nalaze rezultati testa iz SQL-a za grupu 2 iz predmeta Uvod u baze podataka. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[UBP] Rezultati SQL - Grupa 6

Uvod u baze podataka - 17. Novembar 2023

U prilogu se nalaze rezultati testa iz SQL-a za grupu 6 iz predmeta Uvod u baze podataka. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[UBP] Rezultati SQL testa za grupu 3

Uvod u baze podataka - 15. Novembar 2023

Poštovani studenti, u prilogu se nalaze rezultati SQL testa za studente koji su radili test u terminu 3. grupe. Za uvid u radove javiti se Jeleni Hrnjak na mejl ili doći u naredni termin vežbi.

[UBP] Rezultati SQL testa za grupe 1 i 4

Uvod u baze podataka - 14. Novembar 2023

 Poštovani studenti, u prilogu se nalaze rezultati SQL testa za studente koji su radili test u terminu 1. i 4. grupe. Za uvid u radove javiti se Jeleni Hrnjak na mejl ili doći u naredni termin vežbi.

[UBP] Test 1 - SQL

Uvod u baze podataka - 6. Novembar 2023

U prilogu se nalazi spisak studenata po grupama i terminima za polaganje testa iz SQL-a iz predmeta Uvod u baze podataka. Studenti koji ponovo polažu predmet raspoređeni su po grupama i dodatnom terminu za polaganje testa. Usled ograničenog broja mesta u laboratorijama, studenti su u obavezi da dolaze u predviđene termine polaganja testa. Potrebno je da svi studenti provere da li se nalaze na spisku za polaganje testa i ukoliko nisu navedeni na spisku da se jave asistentu Marku Vještici najkasnije do 10.11.2023.

[UBP] Obaveštenje za studente koji ponovo polažu predmet

Uvod u baze podataka - 9. Oktobar 2023

Svi studenti koji su prijavili polaganje predmeta Uvod u baze podataka preko kolokvijuma, potrebno je da pošalju informaciju o tome koju od predispitnih obaveza ponavljaju. Moguće je prijaviti sledeće obaveze:

 • PZ1 - predmetni zadatak 1
 • PZ2 - predmetni zadakat 2
 • SQL - jezik SQL
 • EER - projektovanje šeme baze podataka pomoću jezika EER
 • ADO.NET - primena relacione baze podataka na programskom jeziku C#
 • OP - zadatak iz organizacije podataka na programskom jeziku C

[UBP] Termini predispitnih obaveza

Uvod u baze podataka - 9. Oktobar 2023

Predavanja:

 • predmetni zadaci 1 i 2 - 14. nedelja nastave (9.1.2024 - 12.1.2024)

Vežbe:

 • zadatak 1 - 7. nedelja nastave (13.11.2023 - 17.11.2023) 
 • zadatak 2 - 10. nedelja nastave (4.12.2023 - 8.12.2023) 
 • zadatak 3 - 12. nedelja nastave (18.12.2023 - 22.12.2023) 
 • zadatak 4 - 15. nedelja nastave (15.1.2024 - 19.1.2024)

[BP1 PSI, BP2 II, UBP PSI, DOMIJ] Usmeni ispit 29.9.2023

Domenski orijentisano modelovanje i jezici - 26. Septembar 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na II, Domenski orijentisano modelovanje i jezici, Uvod u baze podataka biće održan 29.9.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[DOMIJ, UBP PSI] Usmeni ispit 22.9.2023

Domenski orijentisano modelovanje i jezici - 20. Septembar 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Domenski orijentisano modelovanje i jezici i Uvod u baze podataka biće održan u utorak 22.9.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, BP EE] Usmeni ispit 21.9.2023

Baze podataka 2 - 19. Septembar 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Baze podataka na E1 biće održan 21.9.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[UBP PSI] Usmeni ispit 15.9.2023

Uvod u baze podataka - 14. Septembar 2023

Usmeni deo ispita na predmetu Uvod u baze podataka na PSI biće održan 15.9.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, SUBP, BP EE, DOMIJ] Usmeni ispit 14.9.2023

Baze podataka 2 - 12. Septembar 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Sistemi za upravljanje bazama podataka, Baze podataka na E1 i Domenski orijentisano modelovanje i jezici biće održan 14.9.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[UBP PSI] Usmeni ispit 8.9.2023

Uvod u baze podataka - 6. Septembar 2023

Usmeni deo ispita na predmetu Uvod u baze podataka na PSI biće održan 8.9.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, SUBP, BP EE, DOMIJ] Usmeni ispit 7.9.2023

Baze podataka 2 - 5. Septembar 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Sistemi za upravljanje bazama podataka, Baze podataka na E1 i Domenski orijentisano modelovanje i jezici biće održan 7.9.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.