Uvod u baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Milan Čeliković milancel(AT)uns.ac.rs

Vladimir Dimitrieski dimitrieski(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Sanja Špica sanjaspica(AT)uns.ac.rs

Miroslav Tomić tmiroslav(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazivanje putem e-mail poruke.

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Vladimir Jovanović jovanovic.vladimir(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

[UBP PSI] Usmeni ispit 8.9.2023

Uvod u baze podataka - 6. Septembar 2023

Usmeni deo ispita na predmetu Uvod u baze podataka na PSI biće održan 8.9.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, SUBP, BP EE, DOMIJ] Usmeni ispit 7.9.2023

Baze podataka 2 - 5. Septembar 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Sistemi za upravljanje bazama podataka, Baze podataka na E1 i Domenski orijentisano modelovanje i jezici biće održan 7.9.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1 PSI, UBP PSI, BP2 E2, BP2 II, SUBP, BP EE, DOMIJ] Usmeni ispit 4.9.2023

Baze podataka 2 - 3. Septembar 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Uvod u baze podataka PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Sistemi za upravljanje bazama podataka, Baze podataka na E1 i Domenski orijentisano modelovanje i jezici biće održan 4.9.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1 PSI, UBP PSI, BP2 E2, BP2 II, SUBP, BP EE, DOMIJ] Usmeni ispit Septembar I

Baze podataka 2 - 29. Avgust 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Uvod u baze podataka PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Sistemi za upravljanje bazama podataka, Baze podataka na E1 i Domenski orijentisano modelovanje i jezici biće održan 4.9.2023. Mesto i satnica održavanja ispita biće blagovremeno objavljeni u okviru novog obaveštenja.

[DOMIJ, UBP PSI] Usmeni ispit 18.7.2023

Domenski orijentisano modelovanje i jezici - 16. Jul 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Domenski orijentisano modelovanje i jezici i Uvod u baze podataka biće održan u utorak 18.7.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[DOMIJ, UBP PSI] Usmeni ispit 14.7.2023

Domenski orijentisano modelovanje i jezici - 13. Jul 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Domenski orijentisano modelovanje i jezici i Uvod u baze podataka biće održan 17.7.2023.
Raspored i mesto polaganja biće blagovremeno objavljeni.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, SUBP, BP EE] Usmeni ispit 12.7.2023

Baze podataka 2 - 10. Jul 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Sistemi za upravljanje bazama podataka, Baze podataka na E1 biće održan 12.7.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[DOMIJ, UBP PSI] Usmeni ispit 26.6.2023, 27.6.2023

Domenski orijentisano modelovanje i jezici - 23. Jun 2023

Usmeni deo ispita na predmetu Domenski orijentisano modelovanje i jezici biće održan 26.6.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.
Usmeni deo ispita na predmetu Uvod u baze podataka biće održan 27.6.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, SUBP, BP EE] Usmeni ispit 21.6.2023

Baze podataka 2 - 20. Jun 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Sistemi za upravljanje bazama podataka, Baze podataka na E1 biće održan 21.6.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, SUBP, BP EE] Usmeni ispit 21.6.2023

Baze podataka 2 - 20. Jun 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Sistemi za upravljanje bazama podataka, Baze podataka na E1 biće održan 21.6.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[UBP PSI] Usmeni ispit 28.4.2023

Uvod u baze podataka - 26. April 2023

Usmeni deo ispita na predmetu Uvod u baze podataka biće održan 28.4.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, SUBP] Usmeni ispit 27.4.2023

Baze podataka 2 - 26. April 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Sistemi za upravljanje bazama podataka biće održan 27.4.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[UBP PSI] Konačni rezultati predispitnih obaveza

Uvod u baze podataka - 5. Mart 2023

U prilogu se nalaze konačni rezultati predispitnih obaveza nakon predroka i popravnog termina predmetnih zadataka.

Studenti koji ne žele da im se prosledi ocena u februarskom roku treba da se jave na mejl predmetnom profesoru do ponedeljka do 15h.

[UBP PSI] Rezultati predroka i popravnog iz predmetnih zadataka za stare studente

Uvod u baze podataka - 20. Februar 2023

U prilogu se nalaze rezultati predroka i popravnog iz predmetnih zadataka za stare studente.

Za pitanja se obratiti na mejl Aleksandru Jeremiću.

[UBP PSI] Usmeni ispit 14.2.2023

Uvod u baze podataka - 13. Februar 2023

Usmeni deo ispita na predmetu Uvod u baze podataka biće održan 14.2.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[UBP PSI] Predrok i popravni iz predmetnih zadataka - raspored

Uvod u baze podataka - 11. Februar 2023

Predrok i popravni iz predmetnih zadataka za redovne studente biće održani ujutru u 7:30h u utorak 14.2.2023, po priloženom rasporedu.

Za eventualna pitanja u vezi rasporeda obratiti se putem mejla Jeremić Aleksandru.

[UBP PSI] Predrok i poravni iz predmetnih zadataka za stare studente

Uvod u baze podataka - 9. Februar 2023

Obaveštavaju se stari studenti koji su preneli predmet ili polažu preko kolokvijuma, da će za njih predrok i popravni iz predmetnih zadataka biti održani 10.2.2023, od 18 časova u amfiteatru A3.

Predrok i popravni iz predmetnih zadataka za redovne studente biće održani 14.2.2023, po rasporedu koji će biti objavljen naknadno.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, BP E1] Usmeni ispit 10.2.2023

Uvod u baze podataka - 8. Februar 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Baze podataka na E1 biće održan 10.2.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[UBP PSI] Preliminarni rezultati iz predispitnih obaveza

Uvod u baze podataka - 8. Februar 2023

Poštovani studenti, u prilogu objave nalaze se preliminarni rezultati koje su ostvarili svi studenti u toku realizacije dosadašnjih predispitnih obaveza. U rezultate su uključeni bodovi koje su studenti ostvarili na redovnim obavezama, kao i rezultati koje su studenti ostvarili na popravnom kolokvijumu sa vežbi.

[UBP PSI] Rezultati popravnog termina

Uvod u baze podataka - 31. Januar 2023

U prilogu se nalaze rezultati popravnog termina za predispitne obaveze rađene na vežbama.

Za uvid u rad potrebno je obratiti se asistentu preko mejla, i to:

  • Jovanović Vladimiru za SQL testove,
  • Jeremić Aleksandru za C i ER testove,
  • Hrnjak Jeleni, Vučinić Milici ili Jeremić Aleksandru za ADO.NET testove.