Sistemi baza podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Dimitrieski dimitrieski(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Nikola Todorović nikola.todorovic(AT)uns.ac.rs

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Vladimir Jovanović jovanovic.vladimir(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 8
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 3

Sadržaj predmeta:
Zajednički koncepti i poželjne karakteristike modela podataka. Klasifikacija, vrste ograničenja modela podataka i formalna specifikacija ograničenja BP. Napredne mogućnosti jezika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulaciji podacima. Tehnike serverskog programiranja (programiranja na nivou SUBP). Tehnike automatizovanog projektovanja i integracije šeme BP. Objektno-relacione baze podataka. XML baze podataka. Temporalne baze podataka.

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SBP, SSP

Sistemi skladišta podataka - 17. Oktobar 2016

Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti organizovano u sledećim terminima:

  • utorak, 18. 10. 2016.
  • utorak, 25. 10. 2016.

Pravila prijavljivanja usmenog ispita na predmetima kod profesora Lukovića - BP, BP1, BP2, ISM, SBP, SMPOS, SOBP, SSP, SUBP (v1.2)

Struktura i organizacija baza podataka - 17. Oktobar 2016

Studenti koji žele da polažu usmeni ispit iz bilo kojeg predmeta kod profesora Lukovića u nekom od raspoloživih termina, koji se objavljuju u okviru obaveštenja na glavnoj stranici sajta Katedre, moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com najkasnije 36 sati pre izabranog termina ispita. Prijava izlaska na polaganje je obavezujuća - samo u izuzetnim okolnostima koje onemogućavaju polaganje usmenog ispita treba koristiti mogućnost otkazivanja ranije prijave.

Termini drugog dela usmenog ispita

Sistemi baza podataka - 17. Septembar 2016

Obaveštavamo studente da više neće biti redovnih sedmičnih termina za drugi deo usmenog dela ispita.

Studenti koji žele da prijave polaganje ovog dela ispita potrebno je da zakažu termin kod asistenta Vladimira Dimitrieskog slanjem email poruke.

Raspored za polaganje drugog dela usmenog ispita - 15.9.2016.

Sistemi baza podataka - 14. Septembar 2016

 

Oracle academy - diplome

Sistemi baza podataka - 12. Septembar 2016

Sledeći studenti su položili finalni ispit iz Oracle Academy kursa "Database Programming with PL/SQL":

  • Imola Fodor
  • Danilo Sekulić

Diplome se mogu podići u četvrtak 22.9.2016. u 14:45h u učionici Jugodrvo 210.

Termini drugog dela usmenog ispita

Sistemi baza podataka - 8. Septembar 2016

Usmeni ispit, biće održan u seledećim terminima:

Termini drugog dela usmenog ispita

Sistemi baza podataka - 26. Jul 2016

Usmeni ispit, biće održan u seledećim terminima:

Termini drugog dela usmenog ispita

Sistemi baza podataka - 28. Jun 2016

Usmeni ispit, biće održan u seledećim terminima:
 
5.7.2016.
12.7.2016.
19.7.2016.
26.7.2016.

Konačno stanje nakon predispitnih obaveza

Sistemi baza podataka - 20. Jun 2016

 

Termini drugog dela usmenog ispita

Sistemi baza podataka - 15. Jun 2016

Usmeni ispit, biće održan u seledećim terminima:

Rezultati zadatka 2

Sistemi baza podataka - 30. Maj 2016