Sistemi baza podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Dimitrieski dimitrieski(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Nikola Todorović nikola.todorovic(AT)uns.ac.rs

Gergelj Kiš gergo(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 8
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 3

Sadržaj predmeta:
Zajednički koncepti i poželjne karakteristike modela podataka. Klasifikacija, vrste ograničenja modela podataka i formalna specifikacija ograničenja BP. Napredne mogućnosti jezika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulaciji podacima. Tehnike serverskog programiranja (programiranja na nivou SUBP). Tehnike automatizovanog projektovanja i integracije šeme BP. Objektno-relacione baze podataka. XML baze podataka. Temporalne baze podataka.

Termin drugog dela usmenog ispita

Sistemi baza podataka - 4. Septembar 2018

Drugi deo usmenog ispita iz predmeta Sistemi baza podataka biće održan 13.9.2018

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, BP2 PSI, IIS, SBP, SSP

Sistemi skladišta podataka - 23. Avgust 2018

  Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti održano u sledećim terminima:

- utorak, 28. 8.
- petak, 14. 9.
- ponedeljak, 17. 9.
- utorak, 25. 9.

PLSQL akademija - informacije

Baze podataka na SIIT-u - 17. Jul 2018

Obaveštavamo polaznike da će PLSQL akademija biti otvorena do 25.7.2018. Mole se svi studenti koji pre ovog roka završe akademiju da se obavezno jave asistentu i pošalju korisničko ime i lozinku radi provere kriterijuma završetka kursa i sticanja diplome.

Diplome će biti dodeljene svim polaznicima koji su uspešno završili akademiju i nakon toga prijavili njen završetak. Naknadno (nakon godišnjih odmora) će biti okačeno obaveštenje kada diplome budu spremne za preuzimanje.

Termin drugog dela usmenog ispita

Sistemi baza podataka - 4. Jul 2018

Drugi deo usmenog ispita iz predmeta Sistemi baza podataka biće održan 19.7.2018. Usmeni se može prijaviti asistentu Dimitrieskom, najkasnije do 17.7.2018.

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SBP, SSP

Baze podataka 1 - 1. Jul 2018

 Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti održano u sledećim terminima:

Termin drugog dela usmenog ispita

Sistemi baza podataka - 19. Jun 2018

Drugi deo usmenog ispita iz predmeta Sistemi baza podataka biće održan 5.7.2018

Raspored polaganja drugog dela usmenog ispita

Sistemi baza podataka - 13. Jun 2018

 

Termin drugog dela usmenog ispita

Sistemi baza podataka - 6. Jun 2018

Drugi deo usmenog ispita iz predmeta Sistemi baza podataka biće održan 14.6.2018. Usmeni se može prijaviti asistentu Dimitrieskom, najkasnije do 1.7.2017.

Rezultati zadatka 2

Sistemi baza podataka - 29. Maj 2018

 

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, BP2 PSI, IIS, SBP, SSP

Baze podataka 1 - 13. Maj 2018

 Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti održano u sledećim terminima: