Operativni sistemi

osnovni podaci

Nastavnici:
Bogdan Satarić bogdan.sataric(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Petkom u 12:00h, kancelarija JUG 107 ili po dogovoru putem email-a.

Veljko Petrović pveljko(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Utorak 17:30, NTP 330


Asistenti:
Радован Туровић radovan.turovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Консултације се врше/заказују путем форме или електронске поште.

Jovana Jovanović jovana.jovanovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Helena Anišić hanisic(AT)uns.ac.rs

Dunja Gojković gojkovicd(AT)uns.ac.rs

Nikolina Pavković pavkovicn(AT)uns.ac.rs

Marko Nikolić nikolicm(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 4
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4

Sadržaj predmeta:
Pojam operativnog sistema, Konkurentnost i sinhronizacija (konkurentni procesi, saradnja i sinhronizacija procesa, deljene promenljive, razmena poruka, međusobna isključivost, uslovna sinhronizacija, sredstva za saradnju i sinhronizaciju procesa, mrtva petlja, konkurentni programski jezici i njihova implementacija, tipični problemi konkurentnog programiranja: proizvođač i potrošač, filozofi, čitači i pisači, upravljanje diskom, …), Zadaci operativnog sistema (interpretiranje komandi, rukovanje procesima, rukovanje datotekama, rukovanje radnom memorijom, rukovanje uređajima, raspoređivanje procesa), Interfejs operativnog sistema (skriptovi i sistemski pozivi), Sigurnost i zaštita, Vrste operativnih sistema (operativni sistemi raspodeljenog i realnog vremena, distribuirani operativni sistemi).

Dodatni termin konsultacija kod asistenta M. Gornika

Operativni sistemi - 30. Maj 2016

U utorak, 31. maja u 9:00 je dodatni termin konsultacija kod asistenta Milana Gornika, u Jugodrvu, u kancelariji 105.

Grupa: petak od 10:30 / zadaci sa Code::Blocks projektima

Operativni sistemi - 27. Maj 2016

Na repozitorijumu u folderu 12 - Disk postavljen je novi podfolder Projekti. Ovde se nalaze zadaci koji su namenjeni isključivo grupi od petka, od 10:30, kod asistenata Milana Gornika i Branka Terzića. Ova grupa je radila zadatke bazirane na datim Code::Blocks projektnim fajlovima, tako da su ovo zadaci koji su rađeni u tom terminu.

Grupne konsultacije pred PP

Operativni sistemi - 25. Maj 2016

Grupne konsultacije pred PP ce se odrzati u petak 27.05. u 13:45h, ucionica JUG 111. Konsultacije su zajednicke za smer RA i PSI.

Obaveštenje za PSI grupu sredom od 14h

Operativni sistemi - 18. Maj 2016

Obaveštavaju se studenti PSI grupe sredom od 14h da će se preostali termini vežbi do kraja semestra održati regularno - sredom od 14h.

Za eventualna pitanja napisati mejl na bogdan.sataric@uns.ac.rs.

Zadatak za Kućni Projekat

Operativni sistemi - 17. Maj 2016

Na repozitorijum je postavljen zadatak za KP. Nalazi se u folderu testovi/KP. U okviru foldera se nalazi tekst zadatka i kostur zadatka sa testnim primerima kako bi ste lakše testirali svoje rešenje.

U prilogu ove vesti nalazi se spisak studenata koji mogu da izađu na KP. Svako ko izađe na KP potpisuje se na spisak u trenutku odbrane KP čime povrđuje da je odustao od izlaska na PP i Popravni. Ko ne izađe na KP smatraće se da je odustao od KP i da će izaći na PP i eventualno na popravni.

Korekcije zadataka u vežbama 9 i 10

Operativni sistemi - 12. Maj 2016

Na repozitorijumu su izvršene sledeće korekcije zadataka iz vežbi 09 i 10:
1) Dodata je funkcija main u sve zadatke. Svi zadaci dolaze koji dolaze na PP će imati dat main sa testnim scenarijem.

Za studente koji ponovo polažu testove - RA/PSI

Operativni sistemi - 5. Maj 2016

Studenti koji nisu regulisali status i uplatu u studentskoj službi za ponovno polaganje testova neće imati prikazane svoje rezultate dok se to ne razreši.

Rezultati T34 i uvid u odgovore sa I1

Operativni sistemi - 3. Maj 2016

U prilogu se nalaze rezultati T34.

Uvid u radove je u sledećim terminima:

Smer PSI:

Grupa ponedeljkom od 10:30h - u pauzi vežbi u JUG 111
Grupa ponedeljkom od 14:00h - u pauzi vežbi u JUG 111
Grupa ponedeljkom od 17:30h - petak 12h u JUG 107
Grupa sredom od 14:00h - u pauzi vežbi u JUG 111

Smer RA: 

Dodatni termin konsultacija kod asistenta M. Gornika

Operativni sistemi - 24. April 2016

U utorak, 15. marta u 9:00 je dodatni termin konsultacija kod asistenta Milana Gornika, u Jugodrvu, u kancelariji 105.

Grupa: petak od 10:30 / zadaci sa Code::Blocks projektima

Operativni sistemi - 24. April 2016

Na repozitorijumu u folderu 07 (Priprema_za_T34) postavljen je novi podfolder Projekti. Ovde se nalaze zadaci koji su namenjeni isključivo grupi od petka, od 10:30, kod asistenata Milana Gornika i Branka Terzića.

Korekcija par zadataka sa pripreme za T34

Operativni sistemi - 20. April 2016

Na repozitorijumu je korigovano par zadataka sa pripreme za T34:

1) U zadacima skladiste.cpp i atletika.cpp brojači onih koji čekaju su preimenovani sa sufiksom _ceka. Takođe brojači se povećavaju i smanjuju u okviru petji čekanja a ne pre čekanja i nakon čekanja - nema smisla da se povećava brojač onih koji čekaju pre aktuelnog čekanja niti da se smanjuje tek nakon sleep-a. Ovo i eliminiše problem sa time da na kraju programa skladište svi kamioni istovaraju na istoj rampi.

Termin objavljivanja rezultata testa34

Operativni sistemi - 18. April 2016

Rezultati testa34 će biti objavljeni nakon što sve grupe budu odradile test (posle 02.05.2016).

Višestruki zahtevi za rad testa T34 u drugim terminima

Operativni sistemi - 17. April 2016

Pošto nam se putem email-a obratio veći broj studenata koji treba da rade T34 sa zahtevima da radi T34 u terminu van svog termina (navodeći najrazičitiji spektar razloga), imamo potrebu da obavestimo sve studente koji nameravaju da dođu u druge grupe - da nema garancije da će u tim grupama biti mesta za njih. 

Nominalno grupa petkom od 17:30h ima 8 slobodnih mesta ali na T12 je samo jedno mesto ostalo slobodno. Prostom logikom dolazi se do zaključka da će na T34 u tu grupu doći više od 8 studenata iz drugih grupa koji pokušavaju da odlože test.

Rezultati T12

Operativni sistemi - 21. Mart 2016

U prilogu se nalaze rezultati T12.

Uvid u radove je u sledećim terminima:

Smer PSI:

Grupa ponedeljkom od 10:30h - u pauzi vežbi u JUG 111
Grupa ponedeljkom od 14:00h - u pauzi vežbi u JUG 111
Grupa ponedeljkom od 17:30h - u pauzi vežbi u JUG 107
Grupa sredom od 14:00h - u pauzi vežbi u JUG 111

Smer RA:

Grupa ponedeljkom od 10:30h - utorak 10:00h u JUG 105
Grupa ponedeljkom od 14:00h - sreda 10:30h u JUG 107
Obe grupe sredom od 7:00h - sreda 10:30h u JUG 107

KONAČNI termini i spiskovi provera za studente na nadoknadama

Operativni sistemi - 14. Mart 2016

U prilogu se nalaze KONAČNI termini i spiskovi provera za studente na nadoknadama.

Na nadoknadu predispitnih obaveza mogu da izađu samo studenti sa ovih spiskova, a bodovi će im se računati samo ako su izvršili sve obaveze prema Studentskoj službi.

Dodatni termin konsultacija kod asistenta M. Gornika

Operativni sistemi - 14. Mart 2016

U utorak, 26. aprila u 9:00 je dodatni termin konsultacija kod asistenta Milana Gornika, u Jugodrvu, u kancelariji 105.

Zadaci sa Code::Blocks projektima

Operativni sistemi - 11. Mart 2016

Na repozitorijumu u folderu 03 - Niti / Zadaci postavljen je novi podfolder Projekti. Ovde se nalaze zadaci koji su namenjeni isključivo grupi od petka, od 10:30, kod asistenata Milana Gornika i Branka Terzića. Ova grupa je radila zadatke bazirane na datim Code::Blocks projektnim fajlovima, tako da su ovo zadaci koji su rađeni u tom terminu. Rešenja ovih zadataka nalaze se u folderu 03 - Niti / Zadaci / Resenja / Projekti. 

Studenti iz ostalih grupa ne trebaju da rade ove zadatke (nisu im potrebni za kolokvijum)!

Termini provera za studente na nadoknadama

Operativni sistemi - 7. Mart 2016

U prilogu se nalaze termini provera i grupe studenata na nadoknadama predispitnih i ispitnih obaveza.

Krajnji rok za prijavu nadoknada

Operativni sistemi - 29. Februar 2016

Krajnji rok za prijavu nadonkada (starih studenata) je 04.03.2016. Nakon toga se spiskovi studenata zakljucuju i formiraju se termini testova za nadoknade.

Za studente koji nisu položili predmet - smerovi RA i PSI/ESI

Operativni sistemi - 2. Februar 2016

Studenti koji NISU obavili predispitne obaveze treba da se jave Studentskoj službi do 18.02.2016. radi formiranja grupa za naknadno obavljanje predispitnih obaveza.