Operativni sistemi

osnovni podaci

Nastavnici:
Bogdan Satarić bogdan.sataric(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Petkom u 12:00h, kancelarija JUG 107 ili po dogovoru putem email-a.

Veljko Petrović pveljko(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Utorak 17:30, NTP 330


Asistenti:
Радован Туровић radovan.turovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Консултације се врше/заказују путем форме или електронске поште.

Jovana Jovanović jovana.jovanovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Helena Anišić hanisic(AT)uns.ac.rs

Dunja Gojković gojkovicd(AT)uns.ac.rs

Nikolina Pavković pavkovicn(AT)uns.ac.rs

Marko Nikolić nikolicm(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 4
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4

Sadržaj predmeta:
Pojam operativnog sistema, Konkurentnost i sinhronizacija (konkurentni procesi, saradnja i sinhronizacija procesa, deljene promenljive, razmena poruka, međusobna isključivost, uslovna sinhronizacija, sredstva za saradnju i sinhronizaciju procesa, mrtva petlja, konkurentni programski jezici i njihova implementacija, tipični problemi konkurentnog programiranja: proizvođač i potrošač, filozofi, čitači i pisači, upravljanje diskom, …), Zadaci operativnog sistema (interpretiranje komandi, rukovanje procesima, rukovanje datotekama, rukovanje radnom memorijom, rukovanje uređajima, raspoređivanje procesa), Interfejs operativnog sistema (skriptovi i sistemski pozivi), Sigurnost i zaštita, Vrste operativnih sistema (operativni sistemi raspodeljenog i realnog vremena, distribuirani operativni sistemi).

Spiskovi studenata koji su polozili ispit (na dan 25. oktobar)

Operativni sistemi - 25. Oktobar 2015

U prilogu se nalaze spiskovi studenata koji su polozili ispit.

Polaganje predmeta nakon 25.10.2015.

Operativni sistemi - 25. Oktobar 2015

E2 i PSI smer - Polaganje predmeta nakon 25.10.2015.
Operativni Sistemi - 25. Oktobar 2015

Nakon 25.10.2015. ispit se polaže samo u stalnom ispitnom terminu, nakon dogovora sa nastavnikom, ponedeljkom u 12:30.

Spiskovi studenata koji su polozili ispit i onih koji jos nisu (na dan 11. oktobar)

Operativni sistemi - 11. Oktobar 2015

U prilogu se nalaze spiskovi studenata koji su polozili ispit, kao i onih koji jos nisu.

Ispit u dodatnom roku

Operativni sistemi - 5. Oktobar 2015

Ispit u dodatnom roku će se držati elektronski preko OTISAK-a 11.10.2015. u 12:00 u MIA2-1 i 25.10.2015. u 12:00 u MIA2-1.

Spiskovi studenata koji su polozili ispit i onih koji jos nisu (na dan 30. septembar)

Operativni sistemi - 30. Septembar 2015

U prilogu se nalaze spiskovi studenata koji su polozili ispit, kao i onih koji jos nisu.

Spiskovi studenata koji su polozili ispit i onih koji jos nisu

Operativni sistemi - 5. Septembar 2015

U prilogu se nalaze spiskovi studenata koji su polozili ispit, kao i onih koji nisu.

Davanje potpisa i upis ocena

Operativni sistemi - 25. Jun 2015

Studenti koji nisu dobili potpis, ili nisu upisali ocenu, to mogu da urade u redovnom terminu konsultacija profesora Hajdukovića, ponedeljkom od 12:30 u TMD 144, dok traje ispitni rok.

Trenutni rezultati na predmetu Operativni sistemi

Operativni sistemi - 15. Jun 2015

 

Rezultati popravnog i uvid u radove

Operativni sistemi - 14. Jun 2015

U prilogu se nalaze rezultati popravnog kolokvijuma. Uvid u radove je u ponedeljak 15.06.2015. u 9h kancelarija TMD9C.

Pristustvo na popravnom

Operativni sistemi - 13. Jun 2015

Studenti, koji su poništili jednu od predispitnih obaveza, a nisu se pojavili na popravnom, su ostali bez poena sa poništene predispitne obaveze.

Termin popravnog i spisak studenata za popravni

Operativni sistemi - 11. Jun 2015

Termin popravnog kolokvijuma je subota 13.06.2015. u 7h ujutru.

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su se prijavli za popravni. 

U učionici MI A2-3 će popravni raditi studenti pod rednim brojevima 1-32.
U učionici MI A2-1 će popravni raditi studenti pod rednim brojevima 33-50.

Uvid u rezultate popravnog kolokvijuma će biti u ponedeljak 15.06.2015. u 9h, TMD9C.

Upis ocena i potpisa

Operativni sistemi - 10. Jun 2015

Upis ocena i davanje potpisa će se obaviti u sredu 17.06.2015. u 11h u prostoriji TMD018 (ulaz iz hodnika).

 

Uvid u rezultate 2. parcijalnog

Operativni sistemi - 10. Jun 2015

 Uvid u rezultate 2. parcijalnog će biti u ponedeljak 15.06.2015. u 13h u TMD9C.

Rezultati predmetnog projekta

Operativni sistemi - 10. Jun 2015

U prilogu su postavljeni rezultati predmetnog projekta. Uvid u radove će se obavljati u četvrtak 11.06. 2015. u sledećim terminima:

a) U 11h u  TMD9C za grupe - Ponedeljak 7h, 14h, Sreda 7h, 10:30h i 17:45h, Petak 14h.
b) U 16:15h u TMD141 za grupe - Ponedeljak 17:30h i Petak 17:30h. 

Potpisi i popravni

Operativni sistemi - 10. Jun 2015

Svi studenti dobijaju potpis na kraju semestra. Na ispit mogu da izlaze samo studenti koji imaju 30 ili više poena iz predispitnih obaveza. Podrazumeva se da su studentima sa manje od 30 poena iz predispitnih obaveza poeni sa parcijalnih i integralnog ispita nevažeći.

Predavanje 09.06.2015.

Operativni sistemi - 3. Jun 2015

Predavanje iz Operativnih sistema 09.06.2015. održaće asistent Bogdan Satarić. Tema ovog predavanja biće koncepti paralelnog i distribuiranog programiranja kojima se asistent bavi u svojoj doktorskoj tezi:

  1. Paradigme i algoritmi paralelnog i distribuiranog programiranja
  2. Klasteri, paralelni algoritmi i konkurentnost, procesi i mapiranja, tehnike mapiranja, blokovska i blok ciklična distribucija podataka, metrika performansi paralelnog sistema – ubrzanje, efikasnost, jako skaliranje, slabo skaliranje, Amdalov zakon

Prezentacija usmerenja na četvrtoj godini za Primenjene računarske nauke i informatiku

Operativni sistemi - 3. Jun 2015

U utorak 9.6.2015. od 20h u amfiteatru A2 FTN-a za studente treće godine E2 održaće se prezentacija usmerenja koje studenti mogu da izaberu na četvtoj godini studija.

Promena termina polaganja Parcijalnog 2

Operativni sistemi - 3. Jun 2015

Obavestavaju se studenti grupa ponedeljkom od 7h kao i sredom od 7h, da ce Parcijalni 2 raditi u 9:45h umesto u 7h, istog dana.

Promena termina konsultacija u utorak 2. 6. 2015.

Operativni sistemi - 31. Maj 2015

Redovne konsultacije kod Bogdana Satarića se u utorak 2.6.2015. održati u 12h umesto u standardnih 11h.

Obaveštenje za grupu ponedeljkom od 10:30h

Operativni sistemi - 26. Maj 2015

Mole se studenti iz grupe ponedeljkom od 10:30h, da se jave asistentu Bogdanu Satariću na mejl i da potvrde svoj dolazak na PP. U grupu ponedeljkom od 10:30h u zadnjem terminu vežbi nije došao ni jedan student i organizovanje PP za 1-5 studenata nema smisla.