Operativni sistemi

osnovni podaci

Nastavnici:
Bogdan Satarić bogdan.sataric(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Petkom u 12:00h, kancelarija JUG 107 ili po dogovoru putem email-a.

Veljko Petrović pveljko(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Četvrtak 14:30, NTP 330


Asistenti:
Радован Туровић radovan.turovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Консултације се врше/заказују путем форме или електронске поште.

Jovana Jovanović jovana.jovanovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Helena Anišić hanisic(AT)uns.ac.rs

Dunja Gojković gojkovicd(AT)uns.ac.rs

Nikolina Pavković pavkovicn(AT)uns.ac.rs

Marko Nikolić nikolicm(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 4
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4

Sadržaj predmeta:
Pojam operativnog sistema, Konkurentnost i sinhronizacija (konkurentni procesi, saradnja i sinhronizacija procesa, deljene promenljive, razmena poruka, međusobna isključivost, uslovna sinhronizacija, sredstva za saradnju i sinhronizaciju procesa, mrtva petlja, konkurentni programski jezici i njihova implementacija, tipični problemi konkurentnog programiranja: proizvođač i potrošač, filozofi, čitači i pisači, upravljanje diskom, …), Zadaci operativnog sistema (interpretiranje komandi, rukovanje procesima, rukovanje datotekama, rukovanje radnom memorijom, rukovanje uređajima, raspoređivanje procesa), Interfejs operativnog sistema (skriptovi i sistemski pozivi), Sigurnost i zaštita, Vrste operativnih sistema (operativni sistemi raspodeljenog i realnog vremena, distribuirani operativni sistemi).

Za studente koji ponovo polažu testove - RA/PSI

Operativni sistemi - 5. Maj 2016

Studenti koji nisu regulisali status i uplatu u studentskoj službi za ponovno polaganje testova neće imati prikazane svoje rezultate dok se to ne razreši.

Rezultati T34 i uvid u odgovore sa I1

Operativni sistemi - 3. Maj 2016

U prilogu se nalaze rezultati T34.

Uvid u radove je u sledećim terminima:

Smer PSI:

Grupa ponedeljkom od 10:30h - u pauzi vežbi u JUG 111
Grupa ponedeljkom od 14:00h - u pauzi vežbi u JUG 111
Grupa ponedeljkom od 17:30h - petak 12h u JUG 107
Grupa sredom od 14:00h - u pauzi vežbi u JUG 111

Smer RA: 

Dodatni termin konsultacija kod asistenta M. Gornika

Operativni sistemi - 24. April 2016

U utorak, 15. marta u 9:00 je dodatni termin konsultacija kod asistenta Milana Gornika, u Jugodrvu, u kancelariji 105.

Grupa: petak od 10:30 / zadaci sa Code::Blocks projektima

Operativni sistemi - 24. April 2016

Na repozitorijumu u folderu 07 (Priprema_za_T34) postavljen je novi podfolder Projekti. Ovde se nalaze zadaci koji su namenjeni isključivo grupi od petka, od 10:30, kod asistenata Milana Gornika i Branka Terzića.

Korekcija par zadataka sa pripreme za T34

Operativni sistemi - 20. April 2016

Na repozitorijumu je korigovano par zadataka sa pripreme za T34:

1) U zadacima skladiste.cpp i atletika.cpp brojači onih koji čekaju su preimenovani sa sufiksom _ceka. Takođe brojači se povećavaju i smanjuju u okviru petji čekanja a ne pre čekanja i nakon čekanja - nema smisla da se povećava brojač onih koji čekaju pre aktuelnog čekanja niti da se smanjuje tek nakon sleep-a. Ovo i eliminiše problem sa time da na kraju programa skladište svi kamioni istovaraju na istoj rampi.

Termin objavljivanja rezultata testa34

Operativni sistemi - 18. April 2016

Rezultati testa34 će biti objavljeni nakon što sve grupe budu odradile test (posle 02.05.2016).

Višestruki zahtevi za rad testa T34 u drugim terminima

Operativni sistemi - 17. April 2016

Pošto nam se putem email-a obratio veći broj studenata koji treba da rade T34 sa zahtevima da radi T34 u terminu van svog termina (navodeći najrazičitiji spektar razloga), imamo potrebu da obavestimo sve studente koji nameravaju da dođu u druge grupe - da nema garancije da će u tim grupama biti mesta za njih. 

Nominalno grupa petkom od 17:30h ima 8 slobodnih mesta ali na T12 je samo jedno mesto ostalo slobodno. Prostom logikom dolazi se do zaključka da će na T34 u tu grupu doći više od 8 studenata iz drugih grupa koji pokušavaju da odlože test.

Rezultati T12

Operativni sistemi - 21. Mart 2016

U prilogu se nalaze rezultati T12.

Uvid u radove je u sledećim terminima:

Smer PSI:

Grupa ponedeljkom od 10:30h - u pauzi vežbi u JUG 111
Grupa ponedeljkom od 14:00h - u pauzi vežbi u JUG 111
Grupa ponedeljkom od 17:30h - u pauzi vežbi u JUG 107
Grupa sredom od 14:00h - u pauzi vežbi u JUG 111

Smer RA:

Grupa ponedeljkom od 10:30h - utorak 10:00h u JUG 105
Grupa ponedeljkom od 14:00h - sreda 10:30h u JUG 107
Obe grupe sredom od 7:00h - sreda 10:30h u JUG 107

KONAČNI termini i spiskovi provera za studente na nadoknadama

Operativni sistemi - 14. Mart 2016

U prilogu se nalaze KONAČNI termini i spiskovi provera za studente na nadoknadama.

Na nadoknadu predispitnih obaveza mogu da izađu samo studenti sa ovih spiskova, a bodovi će im se računati samo ako su izvršili sve obaveze prema Studentskoj službi.

Dodatni termin konsultacija kod asistenta M. Gornika

Operativni sistemi - 14. Mart 2016

U utorak, 26. aprila u 9:00 je dodatni termin konsultacija kod asistenta Milana Gornika, u Jugodrvu, u kancelariji 105.

Zadaci sa Code::Blocks projektima

Operativni sistemi - 11. Mart 2016

Na repozitorijumu u folderu 03 - Niti / Zadaci postavljen je novi podfolder Projekti. Ovde se nalaze zadaci koji su namenjeni isključivo grupi od petka, od 10:30, kod asistenata Milana Gornika i Branka Terzića. Ova grupa je radila zadatke bazirane na datim Code::Blocks projektnim fajlovima, tako da su ovo zadaci koji su rađeni u tom terminu. Rešenja ovih zadataka nalaze se u folderu 03 - Niti / Zadaci / Resenja / Projekti. 

Studenti iz ostalih grupa ne trebaju da rade ove zadatke (nisu im potrebni za kolokvijum)!

Termini provera za studente na nadoknadama

Operativni sistemi - 7. Mart 2016

U prilogu se nalaze termini provera i grupe studenata na nadoknadama predispitnih i ispitnih obaveza.

Krajnji rok za prijavu nadoknada

Operativni sistemi - 29. Februar 2016

Krajnji rok za prijavu nadonkada (starih studenata) je 04.03.2016. Nakon toga se spiskovi studenata zakljucuju i formiraju se termini testova za nadoknade.

Za studente koji nisu položili predmet - smerovi RA i PSI/ESI

Operativni sistemi - 2. Februar 2016

Studenti koji NISU obavili predispitne obaveze treba da se jave Studentskoj službi do 18.02.2016. radi formiranja grupa za naknadno obavljanje predispitnih obaveza.

Spiskovi studenata koji su polozili ispit (na dan 25. oktobar)

Operativni sistemi - 25. Oktobar 2015

U prilogu se nalaze spiskovi studenata koji su polozili ispit.

Polaganje predmeta nakon 25.10.2015.

Operativni sistemi - 25. Oktobar 2015

E2 i PSI smer - Polaganje predmeta nakon 25.10.2015.
Operativni Sistemi - 25. Oktobar 2015

Nakon 25.10.2015. ispit se polaže samo u stalnom ispitnom terminu, nakon dogovora sa nastavnikom, ponedeljkom u 12:30.

Spiskovi studenata koji su polozili ispit i onih koji jos nisu (na dan 11. oktobar)

Operativni sistemi - 11. Oktobar 2015

U prilogu se nalaze spiskovi studenata koji su polozili ispit, kao i onih koji jos nisu.

Ispit u dodatnom roku

Operativni sistemi - 5. Oktobar 2015

Ispit u dodatnom roku će se držati elektronski preko OTISAK-a 11.10.2015. u 12:00 u MIA2-1 i 25.10.2015. u 12:00 u MIA2-1.

Spiskovi studenata koji su polozili ispit i onih koji jos nisu (na dan 30. septembar)

Operativni sistemi - 30. Septembar 2015

U prilogu se nalaze spiskovi studenata koji su polozili ispit, kao i onih koji jos nisu.

Spiskovi studenata koji su polozili ispit i onih koji jos nisu

Operativni sistemi - 5. Septembar 2015

U prilogu se nalaze spiskovi studenata koji su polozili ispit, kao i onih koji nisu.