Operativni sistemi

osnovni podaci

Nastavnici:
Bogdan Satarić bogdan.sataric(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Petkom u 12:00h, kancelarija JUG 107 ili po dogovoru putem email-a.

Veljko Petrović pveljko(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Sreda 12:00, NTP 330


Asistenti:
Радован Туровић radovan.turovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Консултације се врше/заказују путем форме или електронске поште.

Jovana Jovanović jovana.jovanovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Dunja Gojković gojkovicd(AT)uns.ac.rs

Branislav Ristić branislav.ristic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Dogovor putem elektronske pošte.

Anja Delić delicc.anja(AT)gmail.com

Dane Milišić milisic(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 4
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4

Sadržaj predmeta:
Pojam operativnog sistema, Konkurentnost i sinhronizacija (konkurentni procesi, saradnja i sinhronizacija procesa, deljene promenljive, razmena poruka, međusobna isključivost, uslovna sinhronizacija, sredstva za saradnju i sinhronizaciju procesa, mrtva petlja, konkurentni programski jezici i njihova implementacija, tipični problemi konkurentnog programiranja: proizvođač i potrošač, filozofi, čitači i pisači, upravljanje diskom, …), Zadaci operativnog sistema (interpretiranje komandi, rukovanje procesima, rukovanje datotekama, rukovanje radnom memorijom, rukovanje uređajima, raspoređivanje procesa), Interfejs operativnog sistema (skriptovi i sistemski pozivi), Sigurnost i zaštita, Vrste operativnih sistema (operativni sistemi raspodeljenog i realnog vremena, distribuirani operativni sistemi).

Obaveštenje za studente koji su slušali predmet u prethodnim godinama (nadoknada)

Operativni sistemi - 22. Maj 2019

Informacije koje će biti prezentovane u ovoj vesti već su objavljene ovde: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/5508

Ovde izdvajamo i ponavljamo informacije koje se odnose samo na studente koji su slušali predmet u prethodnim godinama:

Problem sa novim Ubuntu sistemom i detach-ovanim nitima

Operativni sistemi - 20. Maj 2019

Nekoliko studenata je prijavilo da postoji problem sa zadacima koji u sebi sadrže niti koje su detach-ovane. Problem se manifestuje tako da zadaci rade korektno do kraja ali se tik pre završetka zaglave i nikada se ne završe. Ovaj problem se ne javlja u računarskoj učionici i ne javlja se na verziji Ubuntu-a skinutoj sa ACS sajta. Problem se isključivo javlja na najnovijoj verziji Ubuntu Linux-a preuzetog sa Ubuntu sajta.
 

Konačni rezultati prvog parcijalnog testa

Operativni sistemi - 17. Maj 2019

Prikačen je spisak studenata sa učinkom na prvom parcijalnom ispitu. Našom greškom, jedna grupa nije bila ubačena u dokument i to je sada ispravljeno. Takođe, razrešen je status studenata koji su ispit slušali u prethodnim godinama, tako da je spisak prikazan na ovom dokumentu konačan. Svako ko je radio test, trebalo bi da je prisutan na ovom spisku.

Ukoliko naiđete na neki problem na ovom spisku, molim da mi se javite na mgornik (at) uns.ac.rs

Domaći zadatak, SOV i kalendar do kraja semestra

Operativni sistemi - 14. Maj 2019

Ova vest sadrži datume i najave koje se odnose na studente svih grupa, uključujući i studente koji su slušali predmet u prethodnim godinama.

Domaći zadatak

 

Pomeranje vežbi od 22. maja (sreda) na 12. jun

Operativni sistemi - 14. Maj 2019

Vežbe iz operativnih sistema koje su po redovnom rasporedu planirane za sredu 22. maja su pomerene na 12. jun (takođe sreda). Ovo se odnosi na sve termine vežbi koje su planirane za taj dan - dakle, 22. maja neće biti vežbi iz operativnih sistema. Ova izmena je jednokratna, odnosi se samo na taj nastavni dan. Pomeranje termina je urađeno kako bi se grupe koje imaju vežbe sredom usaglasile sa grupama koje imaju vežbe drugim danima (deseti termin vežbi i SOV će sve grupe raditi u istoj nedelji).

Raspored termina vežbi za 12. jun će biti naknadno objavljen.

Rezultati testa T34

Operativni sistemi - 14. Maj 2019

Priložen je spisak svih studenata, u svim smerovima i nastavnim grupama, sa rezultatima testa T34. Kolona "Test34" prikazuje učinak ostvaren na testu T34. Kolona "Poeni" predstavlja ukupan broj poena ostvaren na predispitnim obavezama (T12+T34).

Rezultati prvog parcijalnog testa

Operativni sistemi - 13. Maj 2019

U prilogu je lista studenata sa ostvarenim poenima na prvom parcijalnom ispitu.
 
Uvid u radove je u četvrtak, 16. maja, u Jugodrvu, kancelarija 107 u sledećim terminima:

  • za smerove IN i PR u 11:00 (kod prof. Veljka Petrovića);
  • za E2 u 16:30 (kod prof. Miroslava Hajdukovića).

Odgovorni nastavnik za predmet

Operativni sistemi - 8. Maj 2019

Od maja meseca odgovorni nastavnik za predmet Operativni Sistemi (OAS Računarstvo i automatika) je doc. dr Veljko Petrović

Delimični rezultati testa T34

Operativni sistemi - 30. April 2019

Priložen je preliminarni spisak sa rezultatima testa T34 (za sve smerove). Ova vest sadrži trenutni presek rezultata, tako da će u predstojećim danima biti objavljivani i objedinjeni preostali rezultati. Pitati svog asistenta u redovnom terminu vežbi o terminu za uvid u radove.
 
Grupe (termini vežbi) uključene u izveštaj koji je u prilogu ove vesti:
- Ponedeljak, 07:00-10:15, RAČ, MIA2-3
- Ponedeljak, 10:30-13:45, RAČ, MIA2-3
- Ponedeljak, 10:30-13:45, PSI, JUG-111

[T34] Preliminarni rezultati za grupe 5, 10, i 11

Operativni sistemi - 27. April 2019

Sva pitanja pošaljite na andrejevic@uns.ac.rs. Uvid u radove je moguć na terminu konsultacija ili preko mail-a.

Termin za nadoknadu za I1

Operativni sistemi - 24. April 2019

Obaveštavaju se studenti koji su slušali operativne sisteme u prethodnim godinama i polažu ispit u terminima za nadoknadu o terminu za polaganje prvog parcijelnog (teorijskog) ispita. Test I1 biće organizovan u utorak, 7. maja u 15h u MI A2-3.

Promena termina konsultacija

Operativni sistemi - 8. April 2019

Studenti  Operativnih Sistema se ovom prilikom obaveštavaju da se konsultacije kod Veljka Petrovića zbog nepredviđenih okolnosti pomeraju sa 12:30 u 08:30 u utorak 09.04.2019. 

Raspored nastave za Operativne Sisteme

Operativni sistemi - 7. April 2019

Studenti se ovom prilikom obaveštavaju da se plan nastave za predmet nalazi u priloženom PDF fajlu. Ovo je naročito bitno zato što predstojeći praznici utiču na raspored provera za studente tako da se T34 održava na datume 15.04. 17.04. i 03.05. u zavisnosti od dana kada se slušaju vežbe. Studenti će o bilo kojim promenama ovog rasporeda biti obavešteni blagovremeno na predavanjima. 

Materijal za pripremu testa T34

Operativni sistemi - 3. April 2019

Materijal za pripremu testa T34 je u celosti postavljen na Repozitorijum. Svi zadaci dolaze sa pripadajućim rešenjima.

Termin za nadoknadu za T34

Operativni sistemi - 1. April 2019

 Obaveštavaju se studenti koji su slušali operativne sisteme u prethodnim godinama i polažu ispit u terminima za nadoknadu o terminu za polaganje testa T34. Test T34 će biti organizovan u utorak, 23. aprila u 15h u MI A2-3.

Rezultati testa T12

Operativni sistemi - 28. Mart 2019

Priložen je spisak svih studenata, u svim smerovima i nastavnim grupama, sa rezultatima testa T12.

Uvid u radove je obavljen u svim grupama, izuzev nadoknadnog termina (u kojem su studenti koji su predmet slušali prethodnih godina). Ukoliko niste imali priliku da vidite svoj rad do sada, molim vas, obratite se asistentu koji vam drži vežbe.

Termin za nadoknadu

Operativni sistemi - 8. Mart 2019

Ovim se studenti na Operativnim Sistemima obaveštavaju da svi studenti koji su se prijavili do današnjeg dana, uključujući i one koji su na studentskoj službi odbijeni zbog prekasne prijave, mogu polagati predmet preko kolokvijuma.

Materijal za pripremu testa T12

Operativni sistemi - 5. Mart 2019

Materijal za pripremu testa T12 je u celosti postavljen na Repozitorijum. Svi zadaci dolaze sa pripadajućim rešenjima.

Poziv demonstratorima

Operativni sistemi - 17. Januar 2019

Studenti koji su zainteresovani da u predstojećem semestru budu demonstratori na predmetu Operativni Sistemi se mogu javiti Milanu Gorniku na mgornik@uns.ac.rs. Zajednički sastanak sa demonstratorima će biti u februaru u terminu koji će naknadno biti objavljen.

Polaganje ispita nakon poslednjeg ispitnog roka 2017/2018 školske godine

Operativni sistemi - 9. Oktobar 2018

Nakon poslednjeg vanrednog ispitnog roka 2017/2018 školske godine, studenti koji su ispunili predispitne obaveze će polagati teoretski deo ispita usmeno u stalnom ispitnom terminu, koji će biti održavan u terminu konsultacija predmetnog nastavnika (prof. Hajdukovića za oba smera usled odustva prof. Satarića).
Pre izlaska na usmeni ispit studenti moraju da se najave nastavniku lično ili mail-om 7 dana unapred i dogovore za termin usmenog ispita.