Operativni sistemi

osnovni podaci

Nastavnici:
Bogdan Satarić bogdan.sataric(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Petkom u 12:00h, kancelarija JUG 107 ili po dogovoru putem email-a.

Veljko Petrović pveljko(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Sreda 12:00, NTP 330


Asistenti:
Радован Туровић radovan.turovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Консултације се врше/заказују путем форме или електронске поште.

Jovana Jovanović jovana.jovanovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Dunja Gojković gojkovicd(AT)uns.ac.rs

Branislav Ristić branislav.ristic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Dogovor putem elektronske pošte.

Anja Delić delicc.anja(AT)gmail.com

Dane Milišić milisic(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 4
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4

Sadržaj predmeta:
Pojam operativnog sistema, Konkurentnost i sinhronizacija (konkurentni procesi, saradnja i sinhronizacija procesa, deljene promenljive, razmena poruka, međusobna isključivost, uslovna sinhronizacija, sredstva za saradnju i sinhronizaciju procesa, mrtva petlja, konkurentni programski jezici i njihova implementacija, tipični problemi konkurentnog programiranja: proizvođač i potrošač, filozofi, čitači i pisači, upravljanje diskom, …), Zadaci operativnog sistema (interpretiranje komandi, rukovanje procesima, rukovanje datotekama, rukovanje radnom memorijom, rukovanje uređajima, raspoređivanje procesa), Interfejs operativnog sistema (skriptovi i sistemski pozivi), Sigurnost i zaštita, Vrste operativnih sistema (operativni sistemi raspodeljenog i realnog vremena, distribuirani operativni sistemi).

Integralni ispit 20. juna (četvrtak) u 12h u MIA2-1 i MIA2-3

Operativni sistemi - 18. Jun 2019

Integralni ispit iz operativnih sistema, za sve smerove, biće održan 20. juna, u četvrtak, u 12h, u MIA2-1 i MIA2-3 (zgrada Mašinskog Instituta). Molimo sve studente koji žele da polažu da dođu u tom terminu. Ako bude veći broj studenata, može se desiti da bude nekoliko polaganja zaredom, pa budite strpljivi, može da se desi da morate sačekati neki od termina nakon 12h.

Spisak ocena i spisak studenta za integralni ispit

Operativni sistemi - 15. Jun 2019

 Uz ovu objavu zakačena su dva dokumenta: ocene.pdf i ZaIspit.pdf.

Ocene.pdf - sadrži spisak studenata koji su položili ispit i koji imaju pravo da upišu ocenu. U nastavku ćemo navesti najčešća pitanja koja imaju studenti koji su ostvarili pravo na ocenu (studenti sa prethodnog spiska):

Ukoliko želite da upišete ocenu

Konačni rezultati nadoknadnog testa

Operativni sistemi - 14. Jun 2019

Konačni rezultati testa (nakon uvida) dati su u prilogu.

Rezultati nadoknadnog testa

Operativni sistemi - 14. Jun 2019

Priložen je spisak studenata koji su polagali nadoknadni test i njihov učinak na testu.

Uvid u radove je u petak, 14. juna u 16h u kancelariji 105, Jugodrvo (Bulevar Oslobođenja 131).

Odgovor na pitanje da li je potrebno prijaviti ispit

Operativni sistemi - 14. Jun 2019

Dobijamo velik broj pitanja na ovu temu, pa da probamo da unapred pružimo pomoć svima koji imaju nedoumice u vezi sa prijavom ispita.

Prikazaćemo delove fajla sa čestim pitanjima
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/filebrowser/download/4392014

4.12. Nisam mogao da prijavim ispit iz nekog razloga. Zanima me da li ima neki način da ga svakako polažem (pa da nakadno uplatim)? 

Konačni rezultati testa SOV

Operativni sistemi - 13. Jun 2019

U prilogu su konačni rezultati testa SOV -- nakon uvida u radove (ovde nisu uključeni rezultati nadoknadnog testa, nadoknadni test još nije pregledan).

Uvid u radove sa drugog parcijalnog ispita

Operativni sistemi - 13. Jun 2019

Uvid u radove sa drugog parcijalnog ispita (I2) biće održan u ponedeljak, 17. juna, u 10h u Jug-107 (zgrada Jugodrva).

Spisak sa poenima osvojenim na ispitnom delu (I1, I2 i bonus)

Operativni sistemi - 13. Jun 2019

 U prilogu je dokument koji sadrži listu svih studenata i ostvaren broj poena na I1 i I2 (kolone: Parc1, Parc2, respektivno). Kolona BonusP prikazuje broj dodatnih poena ostvarenih na predavanjima. Kolona Ispitne prikazuje ukupan i zaokružen broj poena ostvarenih na ispitnom delu.

 • Dodatni poeni se računaju tek kada je ostvaren uslov: I1+I2≥10 

Spisak studenata sa mogućnošću polaganja nadoknadnog testa

Operativni sistemi - 12. Jun 2019

 U prilogu je spisak studenata koji mogu da rade nadoknadni test (T12/T34/SOV) u sredu, 12. juna u zgradi Mašinskog Instituta (u učionicama MIA2-1 i MIA2-3), sa početkom u 14:15.

Na ovom spisku su samo oni studenti koji zadovoljavaju sledeće uslove:

 • Opravdano su propustili jedan od testova (T12, T34 ili SOV);
 • Na svakoj od preostale dve imaju 75% ili više bodova (nije dovoljno da imaju 75% ili više bodova ukupno, kriterijum mora biti zadovoljen na svakom testu ponaosob);

Dodatni bodovi (predavanja) na Operativnim Sistemima, smerovi II i PSI

Operativni sistemi - 11. Jun 2019

 Uz ovu vest su priloženi spiskovi dodatnih bodova sa predavanja na predmetu Operativni Sistemi za smerove II i PSI.  

Dodatni bodovi sa vežbi

Operativni sistemi - 11. Jun 2019

U prilogu je spisak studenata sa brojem dodatnih poena sa vežbi. 

Podsećamo na deo pravila polaganja koji se odnosi na dodatne poene:

Uvid u radove kod J. Janković i M. Vještice

Operativni sistemi - 11. Jun 2019

Jelena Janković je pregledala sledeće grupe:

 • Ponedeljak, grupa počinje u 14:15, u učionici JUG-111
 • Petak, 16:30, JUG-111
 • Nadoknada: utorak, 15:00, MIA2-3

Uvid u radove je danas u 13:45 u JUG-107.

Marko Vještica je pregledao sledeću grupu:

 • Ponedeljak, grupa počinje u 07:00, u učionici MIA2-3

Uvid je već obavljen u ponedeljak, posle parcijalnog ispita.

Preliminarni rezultati testa SOV - Sreda 14:15 i 17:45

Operativni sistemi - 11. Jun 2019

Uvid u radove će biti održan u utorak, 11.06.2019. 18:15 u kancelariji JUG-107. Pitanja možete poslati i mail-om na andrejevic@uns.ac.rs.

Preliminarni rezultati testa SOV

Operativni sistemi - 11. Jun 2019

Priložen je spisak studenata sa rezultatima testa SOV. Na spisku su svi studenti koji su polagali test SOV sem studenata koji su test radili u sledeće dve grupe:

 • Sreda, 14:15, JUG-111, kod A. Andrejevića
 • Sreda, 17:45, JUG-111, kod A. Andrejevića

Rezultati te dve grupe biće objavljeni u naknadnoj vesti (kao i vreme uvida u radove za te dve grupe).
 
Uvid u radove

Važno: Raspored obaveza tokom poslednje nedelje nastave (10. jun - 12. jun)

Operativni sistemi - 6. Jun 2019

U poslednjoj nedelji nastave ostalo je da se održi drugi parcijalni ispit za redovne grupe, drugi parcijalni ispit za nadoknadnu grupu kao i test - nadoknada.
 
Drugi parcijalni ispit za redovne grupe
 
Ponedeljak, 10. jun je dan kada se radi po rasporedu koji važi za ponedeljak. U redovnim terminima vežbi biće održavan drugi parcijalni ispit. Tog dana samo jedan termin je pomeren:
 

Promena termina usmenog ispita kod profesora Lukovića

Baze podataka 1 - 5. Jun 2019

 Zbog održavanja ispita iz ORI 2.7.2019. ispit kod prof. Lukovića se pomera za 1.7.2019.

[PSI, II Operativni Sistemi] Potpisivanje indeksa

Operativni sistemi - 4. Jun 2019

 Studenti se obaveštavaju da će se indeksi potpisivati u redovnim terminima predavanja u četvrtak 06.06.2019. 

Odbrana domaćeg zadatka

Operativni sistemi - 30. Maj 2019

Bonus bodovi za Operativne Sisteme, smer E2

Operativni sistemi - 25. Maj 2019

 Ovaj oglas ima, kao prilog, spisak svih studenata koji su osvojili dodatne bodove iz Operativnih Sistema na smeru E2. Potpisivanje indeksa će se odviti na terminu nastave u Utorak, 28.05.2019. 

Domaći zadatak

Operativni sistemi - 25. Maj 2019

U prilogu ove vesti su:

 • Spisak studenata koji imaju mogućnost da se prijave za domaći zadatak.
 • Tekst i postavka domaćeg zadatka u vidu Code::Blocks projekta.

Domaći zadatak nije obavezan - studenti imaju priliku da se odluče između domaćeg zadatka i testa SOV. Ukoliko se odluče za domaći zadatak, mogu da ga rešavaju kod kuće sledećih nedelju dana. Na odbranu se dolazi 1. juna (subota) u odgovarajućem terminu (to će biti naknadno objavljeno).