Operativni sistemi

osnovni podaci

Nastavnici:
Bogdan Satarić bogdan.sataric(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Petkom u 12:00h, kancelarija JUG 107 ili po dogovoru putem email-a.

Veljko Petrović pveljko(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Četvrtak 11:15, NTP 330


Asistenti:
Gorana Gojić gorana.gojic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
По договору уз претходну најаву имејлом.


Aleksandar Andrejević andrejevic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Kancelarija JUG 107, četvrtkom u 18:15 ili po dogovoru putem e-mail-a.

Радован Туровић radovan.turovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Консултације се врше/заказују путем форме или електронске поште.

Milena Počuča milenapocuca(AT)uns.ac.rs

Pavle Portić pavle.portic(AT)uns.ac.rs

Sanja Špica sanjaspica(AT)uns.ac.rs

Luka Radović lradovic(AT)uns.ac.rs

Svetislav Simić simicsvetislav(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 4
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4

Sadržaj predmeta:
Pojam operativnog sistema, Konkurentnost i sinhronizacija (konkurentni procesi, saradnja i sinhronizacija procesa, deljene promenljive, razmena poruka, međusobna isključivost, uslovna sinhronizacija, sredstva za saradnju i sinhronizaciju procesa, mrtva petlja, konkurentni programski jezici i njihova implementacija, tipični problemi konkurentnog programiranja: proizvođač i potrošač, filozofi, čitači i pisači, upravljanje diskom, …), Zadaci operativnog sistema (interpretiranje komandi, rukovanje procesima, rukovanje datotekama, rukovanje radnom memorijom, rukovanje uređajima, raspoređivanje procesa), Interfejs operativnog sistema (skriptovi i sistemski pozivi), Sigurnost i zaštita, Vrste operativnih sistema (operativni sistemi raspodeljenog i realnog vremena, distribuirani operativni sistemi).

Termin za nadoknadu za T34

Operativni sistemi - 1. April 2019

 Obaveštavaju se studenti koji su slušali operativne sisteme u prethodnim godinama i polažu ispit u terminima za nadoknadu o terminu za polaganje testa T34. Test T34 će biti organizovan u utorak, 23. aprila u 15h u MI A2-3.

Rezultati testa T12

Operativni sistemi - 28. Mart 2019

Priložen je spisak svih studenata, u svim smerovima i nastavnim grupama, sa rezultatima testa T12.

Uvid u radove je obavljen u svim grupama, izuzev nadoknadnog termina (u kojem su studenti koji su predmet slušali prethodnih godina). Ukoliko niste imali priliku da vidite svoj rad do sada, molim vas, obratite se asistentu koji vam drži vežbe.

Termin za nadoknadu

Operativni sistemi - 8. Mart 2019

Ovim se studenti na Operativnim Sistemima obaveštavaju da svi studenti koji su se prijavili do današnjeg dana, uključujući i one koji su na studentskoj službi odbijeni zbog prekasne prijave, mogu polagati predmet preko kolokvijuma.

Materijal za pripremu testa T12

Operativni sistemi - 5. Mart 2019

Materijal za pripremu testa T12 je u celosti postavljen na Repozitorijum. Svi zadaci dolaze sa pripadajućim rešenjima.

Poziv demonstratorima

Operativni sistemi - 17. Januar 2019

Studenti koji su zainteresovani da u predstojećem semestru budu demonstratori na predmetu Operativni Sistemi se mogu javiti Milanu Gorniku na mgornik@uns.ac.rs. Zajednički sastanak sa demonstratorima će biti u februaru u terminu koji će naknadno biti objavljen.

Polaganje ispita nakon poslednjeg ispitnog roka 2017/2018 školske godine

Operativni sistemi - 9. Oktobar 2018

Nakon poslednjeg vanrednog ispitnog roka 2017/2018 školske godine, studenti koji su ispunili predispitne obaveze će polagati teoretski deo ispita usmeno u stalnom ispitnom terminu, koji će biti održavan u terminu konsultacija predmetnog nastavnika (prof. Hajdukovića za oba smera usled odustva prof. Satarića).
Pre izlaska na usmeni ispit studenti moraju da se najave nastavniku lično ili mail-om 7 dana unapred i dogovore za termin usmenog ispita.

Vreme ispita 21.6.

Operativni sistemi - 20. Jun 2018

Vreme ispita 21.6. je promenjeno sa 12h na 14h u MIA2-1 i MIA2-3. Vreme ostalih ispita za sada ostaje ne promenjeno tj. 12h.

Kada prijaviti ispit

Operativni sistemi - 17. Jun 2018

Zbog velikog broja mejlova sa istim sadržajem ovde ćemo odgovoriti na sve - ispit se prijavljuje samo kada ste zadovoljni ocenom ili u slučaju kumulativnog polaganja kada steknete uslov za ocenu. 

Vreme i mesto održavanja ispita u ispitnim rokovima

Operativni sistemi - 15. Jun 2018

Svi ispiti predmeta OS u redovnim ispitnim rokovima se održavaju u MI A2-3 i MI A2-1, sa početkom u 12h

Spisak bodova i ocena i upis ocena

Operativni sistemi - 14. Jun 2018

U prilogu se nalazi spisak bodova i ocena.

Upis ocena će biti u petak 15.6. u 9h u JUG 107.

Mole se studenti koji su zadovoljni ocenom da upišu u indeks naziv predmeta, broj bodova i ocenu. 

Ocene se mogu upisati i u terminima ispita kao i u terminima konsultacija nastavnika. 

Takođe ne morate doći lično već neko drugi može da donese vaš indeks.

Rezultati NAD

Operativni sistemi - 11. Jun 2018

U prilogu su rezultati nadoknade.

Uvid će se održati 12.6. u 14h, JUG 105.

Domaći zadatak

Operativni sistemi - 6. Jun 2018

Na repozitorijum je postavljen domaći zadatak. U prilogu je spisak studenata kojima je odobren izlazak na DZ. Odbrana domaćeg će biti u sredu 13.6. u 11h u JUG 107. Studenti treba da donesu rešenja na USB-u i pokažu da su ih samostalno uradili.

Uvid u I2

Operativni sistemi - 6. Jun 2018

 Uvid u I2 će biti u ponedeljak 11.6. u 11h, JUG107.

Spisak studenata za nadoknadu

Operativni sistemi - 6. Jun 2018

U prilogu je spisak studenata koji imaju pravo da izađu na nadoknadu. Nadoknada će se održati u subotu 09.06.2018. u prostorijama MI A2-1 i MI A2-3 sa početkom u 09:00h.

Bonus poeni sa vežbi

Operativni sistemi - 6. Jun 2018

U prilogu se nalaze bonus poeni sa vežbi. 

Nadoknada i DZ

Operativni sistemi - 5. Jun 2018

Spisak za nadoknadu i domaći zadatak biće okačeni uskoro (najverovatnije sutra popodne 6.6.) zajedno sa datumima nadoknade i DZ.

Molimo studente da obrate pažnju na pravila polaganja i da je za izlazak na nadoknadu uslov da NISU izašli na JEDNU od provera i da na preostale 2 imaju BAREM 75% poena. Uslov na izlazak na DZ je 15-29 poena iz predispitnih obaveza (pogledati pravila polaganja na repozitorijumu).

Rezultati SOV (bez PSI grupe kod Radovana Turovića)

Operativni sistemi - 5. Jun 2018

U prilogu su rezultati SOV bez PSI grupe kod Radovana Turovića. Rezultati date grupe biće okačeni uskoro a uvid će biti u isto vreme kad i RA grupa kod istog asistenta.

Uvidi u radove su sledeći:

Grupe kod Bogdana Satarića - utorak 5.6. u 12h JUG 107.
Grupe kod Milana Gornika - sreda 6.6. u 14h JUG 105.
Grupe kod Jelene Janković (GRUPA 11 RA i GRUPA 3B PSI) - utorak 5.6. u 14h JUG107
Grupe kod Maksima Lalića (GRUPA 3A PSI) - utorak 5.6. u 14:30h JUG 106.

[RA smer] I2 za grupu sredom od 7h

Operativni sistemi - 30. Maj 2018

I2 za grupu sredom od 7h biće održan 6.6. u 9h.

Potpisi na smeru PSI

Operativni sistemi - 29. Maj 2018

Potpisi na smeru PSI će se deliti u pauzi zadnjeg predavanja 7.6. u 17h. Takođe potpise će biti moguće dobiti i u terminu ispita.