Operativni sistemi

osnovni podaci

Nastavnici:
Bogdan Satarić bogdan.sataric(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Petkom u 12:00h, kancelarija JUG 107 ili po dogovoru putem email-a.

Veljko Petrović pveljko(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Četvrtak 11:15, NTP 330


Asistenti:
Gorana Gojić gorana.gojic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
По договору уз претходну најаву имејлом.


Aleksandar Andrejević andrejevic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Kancelarija JUG 107, četvrtkom u 18:15 ili po dogovoru putem e-mail-a.

Радован Туровић radovan.turovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Консултације се врше/заказују путем форме или електронске поште.

Milena Počuča milenapocuca(AT)uns.ac.rs

Pavle Portić pavle.portic(AT)uns.ac.rs

Sanja Špica sanjaspica(AT)uns.ac.rs

Luka Radović lradovic(AT)uns.ac.rs

Svetislav Simić simicsvetislav(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 4
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4

Sadržaj predmeta:
Pojam operativnog sistema, Konkurentnost i sinhronizacija (konkurentni procesi, saradnja i sinhronizacija procesa, deljene promenljive, razmena poruka, međusobna isključivost, uslovna sinhronizacija, sredstva za saradnju i sinhronizaciju procesa, mrtva petlja, konkurentni programski jezici i njihova implementacija, tipični problemi konkurentnog programiranja: proizvođač i potrošač, filozofi, čitači i pisači, upravljanje diskom, …), Zadaci operativnog sistema (interpretiranje komandi, rukovanje procesima, rukovanje datotekama, rukovanje radnom memorijom, rukovanje uređajima, raspoređivanje procesa), Interfejs operativnog sistema (skriptovi i sistemski pozivi), Sigurnost i zaštita, Vrste operativnih sistema (operativni sistemi raspodeljenog i realnog vremena, distribuirani operativni sistemi).

Važno: Raspored obaveza tokom poslednje nedelje nastave (10. jun - 12. jun)

Operativni sistemi - 6. Jun 2019

U poslednjoj nedelji nastave ostalo je da se održi drugi parcijalni ispit za redovne grupe, drugi parcijalni ispit za nadoknadnu grupu kao i test - nadoknada.
 
Drugi parcijalni ispit za redovne grupe
 
Ponedeljak, 10. jun je dan kada se radi po rasporedu koji važi za ponedeljak. U redovnim terminima vežbi biće održavan drugi parcijalni ispit. Tog dana samo jedan termin je pomeren:
 

Promena termina usmenog ispita kod profesora Lukovića

Baze podataka 1 - 5. Jun 2019

 Zbog održavanja ispita iz ORI 2.7.2019. ispit kod prof. Lukovića se pomera za 1.7.2019.

[PSI, II Operativni Sistemi] Potpisivanje indeksa

Operativni sistemi - 4. Jun 2019

 Studenti se obaveštavaju da će se indeksi potpisivati u redovnim terminima predavanja u četvrtak 06.06.2019. 

Odbrana domaćeg zadatka

Operativni sistemi - 30. Maj 2019

Bonus bodovi za Operativne Sisteme, smer E2

Operativni sistemi - 25. Maj 2019

 Ovaj oglas ima, kao prilog, spisak svih studenata koji su osvojili dodatne bodove iz Operativnih Sistema na smeru E2. Potpisivanje indeksa će se odviti na terminu nastave u Utorak, 28.05.2019. 

Domaći zadatak

Operativni sistemi - 25. Maj 2019

U prilogu ove vesti su:

  • Spisak studenata koji imaju mogućnost da se prijave za domaći zadatak.
  • Tekst i postavka domaćeg zadatka u vidu Code::Blocks projekta.

Domaći zadatak nije obavezan - studenti imaju priliku da se odluče između domaćeg zadatka i testa SOV. Ukoliko se odluče za domaći zadatak, mogu da ga rešavaju kod kuće sledećih nedelju dana. Na odbranu se dolazi 1. juna (subota) u odgovarajućem terminu (to će biti naknadno objavljeno).

Obaveštenje za studente koji su slušali predmet u prethodnim godinama (nadoknada)

Operativni sistemi - 22. Maj 2019

Informacije koje će biti prezentovane u ovoj vesti već su objavljene ovde: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/5508

Ovde izdvajamo i ponavljamo informacije koje se odnose samo na studente koji su slušali predmet u prethodnim godinama:

Problem sa novim Ubuntu sistemom i detach-ovanim nitima

Operativni sistemi - 20. Maj 2019

Nekoliko studenata je prijavilo da postoji problem sa zadacima koji u sebi sadrže niti koje su detach-ovane. Problem se manifestuje tako da zadaci rade korektno do kraja ali se tik pre završetka zaglave i nikada se ne završe. Ovaj problem se ne javlja u računarskoj učionici i ne javlja se na verziji Ubuntu-a skinutoj sa ACS sajta. Problem se isključivo javlja na najnovijoj verziji Ubuntu Linux-a preuzetog sa Ubuntu sajta.
 

Konačni rezultati prvog parcijalnog testa

Operativni sistemi - 17. Maj 2019

Prikačen je spisak studenata sa učinkom na prvom parcijalnom ispitu. Našom greškom, jedna grupa nije bila ubačena u dokument i to je sada ispravljeno. Takođe, razrešen je status studenata koji su ispit slušali u prethodnim godinama, tako da je spisak prikazan na ovom dokumentu konačan. Svako ko je radio test, trebalo bi da je prisutan na ovom spisku.

Ukoliko naiđete na neki problem na ovom spisku, molim da mi se javite na mgornik (at) uns.ac.rs

Domaći zadatak, SOV i kalendar do kraja semestra

Operativni sistemi - 14. Maj 2019

Ova vest sadrži datume i najave koje se odnose na studente svih grupa, uključujući i studente koji su slušali predmet u prethodnim godinama.

Domaći zadatak

 

Pomeranje vežbi od 22. maja (sreda) na 12. jun

Operativni sistemi - 14. Maj 2019

Vežbe iz operativnih sistema koje su po redovnom rasporedu planirane za sredu 22. maja su pomerene na 12. jun (takođe sreda). Ovo se odnosi na sve termine vežbi koje su planirane za taj dan - dakle, 22. maja neće biti vežbi iz operativnih sistema. Ova izmena je jednokratna, odnosi se samo na taj nastavni dan. Pomeranje termina je urađeno kako bi se grupe koje imaju vežbe sredom usaglasile sa grupama koje imaju vežbe drugim danima (deseti termin vežbi i SOV će sve grupe raditi u istoj nedelji).

Raspored termina vežbi za 12. jun će biti naknadno objavljen.

Rezultati testa T34

Operativni sistemi - 14. Maj 2019

Priložen je spisak svih studenata, u svim smerovima i nastavnim grupama, sa rezultatima testa T34. Kolona "Test34" prikazuje učinak ostvaren na testu T34. Kolona "Poeni" predstavlja ukupan broj poena ostvaren na predispitnim obavezama (T12+T34).

Rezultati prvog parcijalnog testa

Operativni sistemi - 13. Maj 2019

U prilogu je lista studenata sa ostvarenim poenima na prvom parcijalnom ispitu.
 
Uvid u radove je u četvrtak, 16. maja, u Jugodrvu, kancelarija 107 u sledećim terminima:

  • za smerove IN i PR u 11:00 (kod prof. Veljka Petrovića);
  • za E2 u 16:30 (kod prof. Miroslava Hajdukovića).

Odgovorni nastavnik za predmet

Operativni sistemi - 8. Maj 2019

Od maja meseca odgovorni nastavnik za predmet Operativni Sistemi (OAS Računarstvo i automatika) je doc. dr Veljko Petrović

Delimični rezultati testa T34

Operativni sistemi - 30. April 2019

Priložen je preliminarni spisak sa rezultatima testa T34 (za sve smerove). Ova vest sadrži trenutni presek rezultata, tako da će u predstojećim danima biti objavljivani i objedinjeni preostali rezultati. Pitati svog asistenta u redovnom terminu vežbi o terminu za uvid u radove.
 
Grupe (termini vežbi) uključene u izveštaj koji je u prilogu ove vesti:
- Ponedeljak, 07:00-10:15, RAČ, MIA2-3
- Ponedeljak, 10:30-13:45, RAČ, MIA2-3
- Ponedeljak, 10:30-13:45, PSI, JUG-111

[T34] Preliminarni rezultati za grupe 5, 10, i 11

Operativni sistemi - 27. April 2019

Sva pitanja pošaljite na andrejevic@uns.ac.rs. Uvid u radove je moguć na terminu konsultacija ili preko mail-a.

Termin za nadoknadu za I1

Operativni sistemi - 24. April 2019

Obaveštavaju se studenti koji su slušali operativne sisteme u prethodnim godinama i polažu ispit u terminima za nadoknadu o terminu za polaganje prvog parcijelnog (teorijskog) ispita. Test I1 biće organizovan u utorak, 7. maja u 15h u MI A2-3.

Promena termina konsultacija

Operativni sistemi - 8. April 2019

Studenti  Operativnih Sistema se ovom prilikom obaveštavaju da se konsultacije kod Veljka Petrovića zbog nepredviđenih okolnosti pomeraju sa 12:30 u 08:30 u utorak 09.04.2019. 

Raspored nastave za Operativne Sisteme

Operativni sistemi - 7. April 2019

Studenti se ovom prilikom obaveštavaju da se plan nastave za predmet nalazi u priloženom PDF fajlu. Ovo je naročito bitno zato što predstojeći praznici utiču na raspored provera za studente tako da se T34 održava na datume 15.04. 17.04. i 03.05. u zavisnosti od dana kada se slušaju vežbe. Studenti će o bilo kojim promenama ovog rasporeda biti obavešteni blagovremeno na predavanjima. 

Materijal za pripremu testa T34

Operativni sistemi - 3. April 2019

Materijal za pripremu testa T34 je u celosti postavljen na Repozitorijum. Svi zadaci dolaze sa pripadajućim rešenjima.