Operativni sistemi

osnovni podaci

Nastavnici:
Bogdan Satarić bogdan.sataric(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Petkom u 12:00h, kancelarija JUG 107 ili po dogovoru putem email-a.

Veljko Petrović pveljko(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Utorak 17:30, NTP 330


Asistenti:
Радован Туровић radovan.turovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Консултације се врше/заказују путем форме или електронске поште.

Jovana Jovanović jovana.jovanovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Helena Anišić hanisic(AT)uns.ac.rs

Dunja Gojković gojkovicd(AT)uns.ac.rs

Nikolina Pavković pavkovicn(AT)uns.ac.rs

Marko Nikolić nikolicm(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 4
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4

Sadržaj predmeta:
Pojam operativnog sistema, Konkurentnost i sinhronizacija (konkurentni procesi, saradnja i sinhronizacija procesa, deljene promenljive, razmena poruka, međusobna isključivost, uslovna sinhronizacija, sredstva za saradnju i sinhronizaciju procesa, mrtva petlja, konkurentni programski jezici i njihova implementacija, tipični problemi konkurentnog programiranja: proizvođač i potrošač, filozofi, čitači i pisači, upravljanje diskom, …), Zadaci operativnog sistema (interpretiranje komandi, rukovanje procesima, rukovanje datotekama, rukovanje radnom memorijom, rukovanje uređajima, raspoređivanje procesa), Interfejs operativnog sistema (skriptovi i sistemski pozivi), Sigurnost i zaštita, Vrste operativnih sistema (operativni sistemi raspodeljenog i realnog vremena, distribuirani operativni sistemi).

Satnica drugog parcijalnog ispita

Operativni sistemi - 31. Maj 2014

Grupe koje vežbe imaju ponedeljkom od 7h i sredom od 7h, drugi parcijalni ispit će imati u danima predviđenim rasporedom, ali od 9:30h ujutro.

Raspored vežbi za OS po nedeljama do kraja semestra, za sve studente

Operativni sistemi - 23. Maj 2014

Zbog promene radnog kalendara smo prinuđeni da izmenimo rasporede vežbi po nedeljama. Novi rasporedi se nalaze u dodatku.

Konacni rezultati T34

Operativni sistemi - 20. Maj 2014

 U prilogu se nalaze konacni rezultati T34.

Pregledanje radova ce biti u sledecim terminima:

Oni koji su radili kod Bogdana Satarica - petak 23.05. u  11h, TMD9C
Oni koji su radili kod Gorana Savica - sreda 21.05. u 10h, TMD16B
Oni koji su radili kod Marka Vasiljevica - petak 23.05. u 12h, TMD141

T34 petak 14h rezultati

Operativni sistemi - 18. Maj 2014

U prilogu su rezultati T34 za grupe koje su radile u petak od 14h.
Pregled radova je u sredu 21.05. od 10h.

Pomeranje termina I1

Operativni sistemi - 18. Maj 2014

Zbog vandredne situacije termini I1 su pomereni za grupe ponedeljkom sa 19. maja na 26. maj i za studente koji ponovo slušaju predmet sa 22. maja na 29. maj. Novi raspored vežbi je dat na repozitorijumu u folderu DOC predmeta Operativni Sistemi.

Obavestenje o drugom parcijalnom ispitu

Operativni sistemi - 12. Maj 2014

Drugi parcijalni ispit obuhvata glave od 8 do 14.

Rezultati T34 za studente koji ponavljaju predmet

Operativni sistemi - 8. Maj 2014

U prilogu se nalaze rezultati T34 za studente koji ponavljaju predmet. Pregled radova će biti u ponedeljak u 14h u TMD9C. 

Rezultati T34

Operativni sistemi - 5. Maj 2014

U prilogu se nalaze rezultati T34 za grupe 2 (ponedeljak 10:30h) i 5 (sreda 17:45h).

Gledanje radova za grupu 2 će biti u ponedeljak u 14h, TMD9C, dok je gledanje radova za grupu 5 u sredu u 10:30h, TMD141.

T34 ponedeljak 7h rezultati

Operativni sistemi - 5. Maj 2014

 U prilogu su rezultati T34 za grupu ponedeljkom od 7h.

Rezultati T34

Operativni sistemi - 30. April 2014

U prilogu se nalaze rezultati T34 za grupu 3 i 4 (sreda od 7h i 10:30h).

Gledanje radova će se obaviti u ponedeljak u 14h, TMD9C. 

Promena termina I1 za studente koji ponovo slušaju predmet

Operativni sistemi - 23. April 2014

U prilogu se nalaze termini svih provera za studente koji ponovo slušaju predmet. Obratiti pažnju da je termin I1 pomeren (i obeležen crvenom bojom) za jednu nedelju kasnije a u skladu sa promenama u ostalim grupama.

Ostale provere ostaju u istim terminima. 

Promena termina I1

Operativni sistemi - 17. April 2014

Na zahtev većine studenata a zbog velikog broja kolokvijuma u isto vreme, I1 je promenjen za sve grupe iz nedelje vežbi 8 u nedelju vežbi 9. Nov raspored vežbi po nedeljama dat je na repozitoriujumu: www.acs.uns.ac.rs/sr/filebrowser/download/115 

Mogućnost izrade master rada iz HPC (High Performance Computing-a) za studente 3. i 4. godine računarskih nauka

Operativni sistemi - 14. April 2014

Ukoliko postoje motivisani studenti koje zanima primena računara u nauci, konkretno high performance computing (rad sa klasterima - supercomputing, MPI, OpenMP, CUDA i slični alati), kao i izrada master rada u datoj oblasti, treba da kontaktiraju asistenta Bogdana Satarića na mail: bogdan.sataric@gmail.com radi daljih informacija.

Obavestenje o prvom parcijalnom ispitu

Operativni sistemi - 7. April 2014

 Prvi parcijalni ispit iz OS obuhvatice sledece glave iz knjige: 1,2,3,4,5,6 i 7.

Rezultati T12

Operativni sistemi - 6. April 2014

U prilogu se nalaze rezultati T12.

Mole se studenti:

e12170, Velibor Stančič (10 bodova)
e13735, Đorđe Marković (1 bod)

da regulišu svoj status sa studentskom službom pošto ih nema na spisku studenata koji je nama služba poslala.
 
Pregledanje radova će biti obavljeno u sledećim terminima:

Grupe ponedeljak u 10:30h, sreda u 7h i sreda u 10:30h - gledaće radove u ponedeljak 7. aprila u 14h, TMD 9C. (ako ne mogu tada nek se jave na mail: bogdan.sataric@gmail.com)

Novi spisak i termini polaganja kolokvijuma za studente koji ponavljaju predmet

Operativni sistemi - 27. Mart 2014

U prilogu se nalazi fajl sa terminima kolokvijuma i spiskovi studenata koji ponavljaju predmet. Prvi termini se odnose na prvi spisak (32 studenta), a drugi termini na drugi spisak (8 studenata). 

Ukoliko ima nejasnoća oko termina ili spiskova obratiti se asistentu Bogdanu Satariću na email.

Spisak studenata koji ponovo polazu predmet

Operativni sistemi - 25. Mart 2014

U nastavku je spisak prijavljenih studenata koji imaju pravo da ponovo polazu predmet. Ukoliko neko od studenata nije na spisku (a trebao bi da bude) neka se obrati studentskoj sluzbi.

SPISAK STUDENATA

Milorad Rankić RA 98/2011
Goran Milić E 13310
Zoran Vukašin RA 7/2011
Borko Arsović RA 32/2011

Obavestenje o terminima polaganja kolokvijuma za stare studente

Operativni sistemi - 23. Mart 2014

Ovo su termini u kojima će stari studenti polagati testove i parcijalne ispite:

Teoretski deo ispita

Operativni sistemi - 26. Septembar 2013

Od 27. septembra 2013. studenti koji su ispunili predispitne obaveze polažu ispit usmeno u stalnom ispitnom terminu, ponedeljkom od 12:30 u TMD 144, uz prethodnu najavu (usmeno ili elektronski) 7 dana unapred.

Termin ispita

Operativni sistemi - 18. Jun 2013

Integralni ispit će se održati u petak 21.06. u 12h, prostorija TMD018. Mole se svi studenti koji žele da rade ispit 21.06. da dođu u to vreme.

Ukoliko bude preko 32 studenta onda će se ispit raditi u više grupa (prva u 12h, druga u 12:40h itd...)